Propostes pel pressupost municipal del 2021

Fem Sant Andreu proposa que el pressupost municipal del 2021, sigui el més social dels darrers anys.

El pressupost és l’instrument polític més important que té un Ajuntament, l’eina que ens ha de permetre fixar de forma planificada i ordenada les prioritats de despesa. La nostra voluntat implementar polítiques públiques, socials i emancipadores, vehicular els canvis necessaris en el model de governança i aplicar els compromisos adquirits amb la ciutadania.

Pel 2021 la coalició municipalista ha prioritzat la despesa en tres aspectes, les persones, el territori i el futur de la ciutat. A causa de la crisi econòmica anunciada des de ja fa alguns anys i que la pandèmia de la Covid-19 ha accelerat la seva arribada, hem cregut necessari centrar el gruix més important dels pressupostos a les polítiques socials i l’atenció a les persones, per això proposem:

 • Xarxa de protecció social. Ampliar la inversió social i l’atenció a les persones i que aquesta, representi un 30% del pressupost pel 2021 prop de 8 milions d’euros per a polítiques adreçades a les persones i a mantenir el nivell de qualitat dels serveis que es presten a la ciutat.
 • Garantir l’alimentació.  Incrementar  l’aportació  de  l’Ajuntament  de  Sant  Andreu  de la Barca al Banc d’Aliments de la Creu Roja que dona servei a la ciutat. També incrementar partida d’ajudes al menjador escolar, per garantir que s’atendran totes les sol·licituds. Preveient que aquest any augmentaran les peticions.
 • Creació de la Regidoria COVID. Amb el suport tècnic de diferents regidories, proposem la creació de la regidoria COVID,  amb  l’objectiu  que  sigui una  oficina  d’atenció  i  suport a la ciutadania i empreses, que a causa de la crisi de la COVID necessiten l’ajuda l’administració.
 • Agents cívics de futur i pel futur. Proposem mantenir l’aposta pel cos d’Agents Cívics, la seva presencia informativa ha ajudat al conjunt dels ciutadans i visitants de la nostra ciutat, a prevenir actituds que no ajudaven a la contenció de la pandèmia, així com actituds incíviques. Cal  redefinir  millor  la  tasca  dels agents i dotar-los de més formació i recursos.

Hem demostrat que a Fem Sant Andreu tenim una gran consciència mediambiental i ecologista, i considerem que a Sant Andreu encara hi ha molta feina a fer amb la reducció d’emissions contaminants i la millora de la qualitat de l’aire i entorn en general, reverteix directament sobre una millor qualitat de vida i sobre la salut de les persones. A més la preservació dels sistemes naturals i de les espècies forma part de la qualitat territorial a què aspirem, fins i tot, com a actiu econòmic a preservar. Per aquests motius hem proposat:

 • Equipaments municipals, exemple de sostenibilitat. Proposem un partida per convertir en més eficient i sostenibles els equipaments municipals. Convertint la il·luminació  fluorescent a led, utilitzant els sostres per la captació d’energia solar i escalfament tèrmic.
 • Més arbres, més qualitat de l’aire i més ombres. Elaborar un projecte que trací l’estratègia perquè fins a finals de mandat, s’incrementi per 3 la presencia d’espècies arbenticies autòctones a l’entorn urbà de Sant Andreu de la Barca. Amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire i el confort tèrmic.
 • Senyalització dels camins de muntanya. Ajudem d’una forma segura i guiada a descobrir el preciós entorn natural que envolta el municipi. Proposem realitzar la inversió conjuntament amb altres administracions supramunicipals per senyalitzar les pistes  i corriols de muntanya. Cercant  les  subvencions  d’administracions  supramunicipals,  tan com els recursos tècnics d’aquestes.
 • Dignificació de la Font de Ca l’Hermano. Dignificar  el preciós espai natural de  la Font de Ca L’Hermano, sol·licitant en primera instància la custòdia del territori. A més considerar una declaració d’arbres  d’interès  local,  la  restauració  del  tram  baix  de  la riera de Corbera i la funcionalitat  del  corredor  biològic,  i  la  connexió  de  l’espai  de  la font amb el Llobregat i fer ho compatible amb l’ús públic. Cercant les subvencions d’administracions supramunicipals, tan com els recursos tècnics d’aquestes.

La pandèmia ni la crisi econòmica resultant, poden aturar el desenvolupament de la ciutat. Des de Fem Sant Andreu tenim el repte de deixar a les generacions futures de santandreuencs, la millor ciutat possible que els hi garanteixi un futur i unes condicions de vida dignes, i no hagin de cercar aquestes fora del municipi. Hem fet propostes accessibles en l’àmbit urbanístic i social, com també per enfortir i expandir el desenvolupament econòmic de la ciutat:

 • Polígons industrials, font d’inversions. Hem de lluitar per evitar la fugida i  tancament d’empreses dels nostres polígons. Amb la imminent obertura de  la  connexió entre l’A-2 i l’AP-7, Sant Andreu de la Ba rea es troba en  un  punt  immillorable  per qualsevol logística a escala catalana. A més de l’A-2, l’ AP-7, la B-23, s’hi suma  la  proximitat a Barcelona, com també la proximitat als centres geomètrics, econòmic i demogràfic, de Catalunya. Proposem convertir els polígons santandreuencs en un hub logístic per Catalunya.
 • Remodelació de parcs infantils. Proposem un estudi i pla de remodelació dels parc infantils de la ciutat. Aquest pla ha de tenir en compte la demografia de la zona i la seva tendència per dissenya r la millor oferta lúdica per cada barri. A més, els parcs de cada barri hauran de germanitzar joc i espais per les diferents edats i diversitats funcionals. Cal esmentar que el pla de remodelació idearà espais protegits per grans zones d’ombres naturals on sigui possible i on no, s’instal·laran pèrgoles. Aquest pla ha de calendaritzar les actuacions de més a menys prioritàries segons l’estat de deterioració.
 • Reforcem l’Ajuntament. Per donar la millor resposta a les persones que viuen  i  fan vida a Sant Andreu de la Barca, necessitem tenir tots els engranatges de l’administració preparats i en ple funcionament.
  • Incrementa r la plantilla de Policia local fins arribar als 42 agents, i complir la ràtio recomanada per la Direcció General d’Administració de Seguretat.
  • Convocar el procés de selecció per cobrir la plaça d’Interventor/a i Secretari Municipal, mitjançant el sistema de concurs per oposició lliure.
 • Pla de manteniment de l’espai urbà i via pública. Proposem una partida que permeti seguir millorant l’entorn urbà de la ciutat. Pavimentació, voreres i llambordes, fent més segurs i accessibles els carrers i places de la ciutat. Aquest pla ha de calenderitzar les actuacions de més a menys prioritàries segons l’estat de deterioració.
 • Adequació de passos de vianants. Destinar una partida econòmica per elaborar un pla de detecció de punts negres als passos de vianants de la ciutat i determinar quins son els criteris per avaluant el risc potencial de cada pas ( il·luminació, visibilitat, alertes invidents ). Aquesta partida ha de preveure també un nombre d’actuacions predeterminades durant el 2021, focalitzant la prioritat de més a menys,. Segons els risc pel vianant.
 • Remodelació parc Pedemonte. Proposem una reforma integral en diverses fases, on es redefineixi holisticament el Parc Pedemonte i el Parc de Salvador Ayende. L’objectiu de la reformulació és per obtenir un us més familiar i comunitari, un espai segur per infants i famílies. Dotat de grans zones d’ombra natural, zona de jocs infantils, petanca i reformular el petit amfiteatre. Cercant les subvencions d’administracions supramunicipals, tant com els recursos tècnics d’aquestes.
 • Campanya d’animals domèstics. Proposem que s’iniciï una campanya per a incentivar el cens d’animals domèstics. Aquesta ha d’anar acompanyada d’un procés d’informació i sensibilització de responsabilitat de tenir animals domèstics. La darrera fase del procés, portar a terme una campanya der la convivència als espais públics respectes els excrements i orins dels animals domèstics.

La pandèmia de la Covid-19 ha capgirat el pla d’actuació municipal (PAM), que Fem Sant Andreu tenia previst per aquest mandat. Lamentem que moltes prioritats recollides en el nostre PAM les hàgem de posposar, per atendre altres necessitats i reptes que ens planteja aquesta crisi econòmica sense precedents. Com per exemple, la reforma urbanística del barri de Can Prats i la Raval de Corbera així com la construcció d’un ateneu jove, entre d’altres.

Seguidament us enllacem el document que Fem Sant Andreu ha fet arribar al govern municipal, detallant totes les propostes pels pressupostos municipals.

Propostes pressupost municipal 2021_Fem Sant Andreu

Injectem esperança, salvem el comerç

Propostes econòmiques per salvar el comerç de la segona onada de la COVID-19

Totes i tots som conscients que la Covid-19 segueix ben present als carrers, places i indrets de Sant Andreu de la Barca, com de la resta de Catalunya i per suposat del món.  Érem i som conscients i  també esperàvem, que quan ben entrar estigues l’hivern ens tocaria fer front a un segon embat de la pandèmia. Aquest ja és aquí, s’ha avançat.

La iniciativa pretén ajudar al comerç local i salvar la campanya de Nadal i evitant així, el tancament de més petits negocis. Com també impedir que els carrers es quedin buits. Els comerços donen vida i seguretat a la ciutat, a part dels llocs de treball que generen.

La coalició municipalista ha fet arribar al govern municipal de Sant Andreu de la Barca, dues mesures d’estimulació econòmica per salvaguardar i dinamitzar el teixit comercial. Per una banda, protegint els comerços més afectats per les noves mesures adoptades per combatre la Covid-19, com són bars, restaurants i centres d’estètica. I per dinamitzar el teixit comercial de la ciutat, proposem a través de xecs comercials el finançament per part de l’Ajuntament de la meitat d’una compra de 30 euros.

Les mesures proposades per Fem Sant Andreu-Acord Municipal, pretén una injecció directe de 465.000 € per part de l’Ajuntament de Sant Andreu de al Barca. Si el bescanvi de vals es realitzes en la seva totalitat, estaríem parlant de 315.000 € més, això suposaria una injecció de 780.000 € al teixit comercial i social de la ciutat.

Les propostes són les seguents:

 • Línia d’ajut directe a Bars, restaurants i centres d’estètica.

Dotació: 150.000,00 €
Import de la subvenció: 1.000,00 €.
Comerços susceptibles d’acollir-se a l’ajut: 150
Proposem la creació d’una subvenció directa i amb caràcter excepcional per pal·liar els efectes del tancament dels bars, restaurants i centres d’estètica ordenat per la Resolució del Departament de Salut SLT/2546/2020, de 15 d’octubre. Els beneficiaris seran bars, restaurants i centres d’estètica ubicats al municipi de Sant Andreu de la Barca.

 • Ajuts al comerç en forma de vals de compra

Dotació: 315.000 €
Import del val: 15,00€.
Famílies susceptibles d’acollir-se a l’ajut: 10.500
Proposem la creació de xecs i/o vals comercials de per valor de 15€ que hauran de ser bescanviats en compres iguals o superiors a 30€ en els comerços locals que s’adhereixin a la campanya. Aquests vals seran repartits de forma que cada unitat familiar en disposarà de 2 vals per bescanviar en les botigues i empreses locals.

Adjuntem el document que hem fet arribar per registre al govern municipal:

Propostes Reactivació Comerç Local _Segona onada

Mesures per frenar la segona onada de la Covid-19

Reduir la mobilitat, limitar les trobades socials i promoure el teletreball. Aquestes són les mesures clau que ha aprovat el Govern de la Generalitat per contenir l’auge de casos de coronavirus a Catalunya.

 • Se suspèn l’activitat dels comerços que ofereixen un contacte personal – excepte si són serveis essencials o sanitaris. Es prohibeixen els tractaments de bellesa, menys els de perruqueria.
 • Els establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats han de tenir controls d’accés.
 • En els centres comercials també hi ha d’haver sistema de control d’aforament i es restringirà l’accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • Els actes religiosos i cerimònies han de limitar l’assistència al 50% de l’aforament.
 • Les activitats culturals d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tindran un aforament del 50% i l’horari de tancament a les 23:00.
 • Les instal·lacions i equipaments esportius de caràcter lúdic es poden utilitzar amb cita prèvia i un aforament del 30%. Es prohibeix l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.
 • En els establiments hotelers l’aforament dels espais comuns es limita al 50% de l’aforament. Els restaurants dels hotels podran continuar oberts només per a clients dels hotels.
 • Els parcs i jardins públics i les Ã rees de joc infantils tancaran a les 20:00 hores.
 • Totes les competicions esportives no professionals queden ajornades.
 • Se suspèn l’obertura al públic de parcs d’atraccions i fires, de salons de joc, casinos i sales de bingo. També la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.

Com ja és habitual però no deixa de ser surrealista, serà un jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui decideixi quina és l’estratègia epidemiològica per fer front al virus, en comptes dels experts i epidemiòlegs que assessoren el Govern català.

📌 Les dades parlen per si soles
Catalunya es troba en un moment complicat de la pandèmia de la Covid-19 perquè els casos van pujant. Hi ha estudis 📊 que indiquen que la setmana vinent podríem tenir entre 3.000 i 4.000 casos diaris. Al juliol, per exemple, teníem un risc de rebrot de 73 i ara estem al 362. L’última setmana han ingressat un 11% més ➕ de persones amb Covid-19 als nostres hospitals.

📌 S’ha d’actuar ja i prendre mesures contundents
La previsió, doncs, és que encarem unes setmanes difícils i cal actuar el més aviat possible. Les mesures han de ser contundents i, en la mesura del que es pugui, que tingui una durada curta. No ❌podem esperar a tenir dades com les de Madrid. No estem en un moment en què calgui un confinament total de la població però tampoc hi volem ser. Necessitem baixar la corba de contagis i no ens podem permetre que el nostre sistema de salut 🏥 es col·lapsi. És el moment de demanar la solidaritat de tothom per reduir la mobilitat i la interacció social.

📌 Les mesures van en la línia d’altres països europeus
És el cas de 📍 França, el Regne Unit i els Països Baixos, entre d’altres. Tots ells prenen mesures idèntiques a les nostres. El govern actua perquè actuar és la seva responsabilitat. També ho és prendre decisions, encara que siguin complicades i doloroses.

📌 Continuen els cribratges
Mentrestant, continuem ampliant el nostre sistema per fer proves PCR i cribratges a la comunitat 👫 i a les escoles 🏫. Ara per ara, fem unes 30.000 PCR diàries a Catalunya (al març n’eren 3.000) i en pocs dies les doblarem fins a les 60.000. També estem repartint un milió de tests ràpids i hem incrementat un 50% els llits d’UCI.

📌 No deixem sols als sectors més afectats
Hi ha alguns sectors que es veuran especialment afectats per les mesures que es posen en marxa i el govern no els vol deixar caure. Plou sobre mullat i per això posarem en marxa (i així s’ha comunicat als sectors afectats) tots una sèrie 💰 d’ajuts:

✔️ Línies d’ajut directe als establiments de restauració amb menor facturació, amb una dotació inicial de 40 milions d’euros.
✔️ Línia extraordinària AVALIS per cobrir necessitats de liquiditat a curt termini a partir de 12.000 euros.
✔️ Modificació del Codi Civil per permetre la reducció automàtica de lloguers en cas de tancament d’activitat per culpa de la pandèmia.

Com es gestionen els casos Covid a les escoles?

Des de Fem Sant Andreu a part de tenir l’objectiu d’ajudar als santandreuencs i millorar la seva qualitat de vida a través de la nostra tasca a l’Ajuntament, també volem informar i posar llum en aquells temes que més inquieten a les veïnes i veïns de Sant Andreu, perquè només amb informació es combat la por, les mentides i la inseguretat.

Avui us volem explicar i aclarir com es gestionen els casos covid als centres educatius.

 • Amb relació a un cas sospitós
  Tal com descriu el “Protocol de gestió de casos als centres educatius”, i que està en contínua revisió, un cas  sospitós (aquell que té simptomatologia i a qui se li ha demanat una PCR) ha de fer aïllament domiciliari, mentre està a l’espera del resultat de la prova. També han de quedar-se a casa els germans escolars o convivents que treballin en un centre educatiu. La resta de convivents que no treballin en cap centre escolar, no tenen indicat fer un aïllament preventiu i poden anar a treballar prenent les mesures adequades, de la mateixa manera si hi ha germans grans que no estudiïn en centres educatius.
 • Amb relació a persones que estiguin a l’espera d’una PCR de cribratge
  Les persones a qui se’ls fa un test PCR de cribratge poblacional (no per ser contacte estret d’un cas positiu) no tenen indicació de fer confinament preventiu mentre estiguin a l’espera del resultat.
 • Amb relació als contactes estrets del grup de convivència estable
  Tampoc no han de fer confinament preventiu els contactes estrets del grup de convivència estable (GCE) mentre el cas sospitós estigui a l’espera del resultat de la prova. Tots els contactes estrets d’un cas positiu tenen  ndicació de fer-se una prova PCR de cribratge i de fer la quarantena. D’entrada, es consideren contactes estrets d’un cas positiu aquelles persones que formen part d’un grup de convivència estable. Fora d’aquest grup, caldria que es donés un contacte sense mascareta, durant més de 15 minuts i a menys de dos metres de distància. Així, per exemple, el professorat o altres professionals que no són els tutors o tutores del grup (i per tant, no pertanyen al GCE), no es consideraran contacte estret sempre que s’hagin mantingut les mesures de protecció  recomanades. Des d’un punt de vista mèdic, els casos que han passat la malaltia en els darrers 6 mesos (amb documentació confirmada) no estarien obligats a dur a terme quarantenes. Ara bé, cada centre ha de decidir si, per motius pedagògics, aquell alumne o alumna ha de restar fent la quarantena amb la resta del grup o, si bé, és preferible que segueixi assistint al centre incorporant-se a un altre CGE.
 • Actuacions del centre educatiu davant d’un cas positiu en un grup de convivència estable

En el marc de la cerca activa de casos, i tal com marca el protocol de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, cal fer una prova PCR a tots els contactes estrets dels casos positius. Per facilitar la recollida de mostres en l’àmbit educatiu, per evitar que cada família hagi de demanar hora per fer la prova i per evitar la sobrecàrrega dels centres d’atenció primària, sempre que sigui possible, una unitat mòbil es desplaçarà a l’escola a fer aquestes proves:

  1. Si la confirmació del cas positiu és durant l’horari escolar, el GCE ha de romandre al centre educatiu fins acabar la jornada lectiva, i es prioritzarà l’organització d’un equip mòbil per fer les PCR al centre educatiu. El grup estable ha d’acabar la jornada lectiva amb normalitat, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable. Un cop finalitzada la jornada lectiva, els i les alumnes del GCE i els altres possibles contactes estrets del cas positiu, han de retornar directament (sense extraescolars) als respectius domicilis per iniciar la quarantena. Si no s’hagués pogut fer la presa de mostres per part de la unitat mòbil aquell dia, s’indicarà com fer la PCR als alumnes.
  2. Si la confirmació del cas positiu es produeix fora de l’horari escolar, la resta de membres del GCE han d’anar al centre educatiu en la jornada lectiva següent per dos motius principals: organitzar la realització de la PCR als contactes estrets i rebre les instruccions necessàries per tal de seguir l’activitat lectiva durant la quarantena. Si la
   PCR no es pogués fer al centre educatiu, cal indicar on es farà. Abans i després de fer la prova PCR, els i les alumnes no podran fer altres activitats fora del centre educatiu.

   • Si la confirmació del cas positiu es produeix en les hores prèvies a l’inici de la jornada lectiva, els membres del grup estable de convivència podran iniciar la jornada a l’espera de la realització de la prova PCR al centre, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència
    estable.
   • En cas que la confirmació es produeixi en cap de setmana, la direcció del centre educatiu ha de comunicar a les famílies dels contactes estrets on es faran les proves PCR i totes les indicacions per fer la quarantena, que ha de començar el mateix cap de setmana. Cal indicar, a l’alumnat, l’hora a la qual han d’acudir al centre educatiu el següent dilluns amb les dues finalitats del punt anterior. Si la PCR no es fes al centre educatiu, sinó que es fes a un punt centralitzat, també cal indicar-ho.

Cal tenir present que, per recollir mostres de PCR als centres educatius, s’utilitzen tècniques de frotis nasal menys molestes que les del frotis nasofaringi, que són més agressives. El frotis nasal és una tècnica molt senzilla que només requereix posar un bastonet a l’interior de les fosses nasals, a uns 2 cm de l’entrada. No es recomana que els pares i mares entrin a les escoles per acompanyar els infants quan se’ls fa la prova, perquè trencaria totes les sectoritzacions que s’han fet als centres. Es tracta d’una prova molt menys dolorosa que posar una vacuna.

Un resultat negatiu de la PCR d’un contacte estret no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant tots els dies establerts. Amb una primera PCR se sap que la persona en aquell moment no té la malaltia, però aquesta es pot desenvolupar més tard, mentre dura el període d’incubació del virus: per això és tan important fer bé la quarantena. Durant tot aquest període no es pot fer cap mena d’activitat fora del domicili, ni rebre visites de persones no convivents.

Cal destacar que els convivents o contactes habituals de persones que hagin estat identificades com a contactes estrets no han de seguir cap mesura especial. És a dir, els germans o germanes d’alumnes que estiguin fent quarantenes, poden assistir a classe amb normalitat.

És important també remarcar que no es requereixen fer proves PCR per retornar a l’escola
ni tampoc certificats mèdics. No aporten valor afegit, a banda que l’atenció primària té una
càrrega important i és cabdal que entre tots en tinguem cura.

ACCÉS A L’INFORMACIÓ. Si voleu conèixer les dades sobre la covid-19 als centres educatius, cliqueu aquí damunt.

Les fonts d’aquesta informació és del Departament d’Educació i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Preguntes i respostes – Tornada a l’escola

Preguntes i respostes - Tornada a l'escola

1.    Quin és el protocol en cas de detectar un positiu per covid en una escola? Si és una escola amb pocs alumnes, 40, per exemple, hi ha alguna diferència en el protocol? I si en són molts, com ara, 1.000 alumnes, també és el mateix?

En essència, davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:

1.    Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual.

2.    S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).

3.    S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.

4.    En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.

5.    El servei de vigilància epidemiològica territorial contactarà amb els serveis territorials d’Educació, i també demanarà el llistat de contactes escolars del cas sospitós, farà seguiment del PCR i establirà la quarantena.

 2.    Si un alumne dona positiu, s’aïlla tota la classe? I el o la mestra, i la família del mestre? I els germans dels alumnes de la classe que és el grup estable de l’alumne que ha donat positiu?

Si es dona un cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable, tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de recomanar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.

Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR i s’està a l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a conèixer el resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca activa de casos, es Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius 12 realitzarà un PCR a aquests germans o altres familiars convivents. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena en els convivents durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.

 3.    Els alumnes que hagin de fer quarantena perquè hi ha un positiu al grup, tindran la possibilitat de seguir la seva formació i estudis d’una manera telemàtica? Recuperarà les classes perdudes?

El centre educatiu ha d’haver establert en el seu pla de contingència el model organitzatiu i metodològic, així com l’entorn virtual d’aprenentatge per permetre la continuïtat en cas de confinament.

 4.    El claustre de professorat es considera grup estable? En cas negatiu, com es trobarà per fer reunions o per dinar a la sala de mestres?

Els espais de treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta. Les reunions han de ser telemàtiques i només poden ser presencials en casos excepcionals i no més de 10 persones, amb totes les mesures de seguretat. Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i venda automàtica (vending). S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. Caldrà seguir les indicacions i mesures generals sobre distanciament físic, rentat de mans i ús de la mascareta.

 5.    Als ZERS, els professors itinerants podran anar als diferents pobles que confornem la ZER? Els mestres itinerants de ZERS i serveis educatius, pertanyen a cap grup estable?

El professorat itinerant de les ZER podran anar als diferents centres de la ZER, mantenint les mesures de protecció, higiene i seguretat establertes en el contacte amb l’alumnat.

6.    Cal portar mascareta dins dels grups estables?

Es determina l’ús de la mascareta dins l’aula de forma obligatòria a partir dels 12 anys, a l’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i centres de formació d’adults. Cal recordar que el Pla d’actuació aprovat el juliol ja ho establia per als espais comuns com passadissos i entrades i sortides de l’aula. Pel que fa a l’ús de la mascareta a l’educació primària, serà obligatòria a partir dels 6 anys quan les circumstàncies de la pandèmia en aquell territori ho requereixin.

 7.    Els nens de risc han d’anar a l’escola?

No. No es pot anar a l’escola quan:

                  ·         En cas d’estar aïllat per donar positiu en COVID-19.

·         Estar a l’espera de resultat de PCR.

·         Conviure amb una persona diagnosticada.

·         Estar en quarantena domiciliària per ser identificat com a contacte estret.

 Els alumnes que tinguin una malaltia crònica d’elevada complexitat, d’acord entre la família i l’equip pediàtric, es valorarà les implicacions de reprendre l’activitat presencial als centres.

 8.    Es farà escola compartida?

Sí. En aquells infants que comparteixen escolarització en dos centres, mentre sigui possible i la situació epidemiològica ho permeti, es mantindrà aquesta modalitat. En el cas de que la situació epidemiològica ho requereixi, caldrà prioritzar en quin dels dos centres és més convenient que continuï l’alumne/a mentre la situació ho requereixi

 9.    En llars d’infants municipals, qui determina la ràtio? La Generalitat o l’ajuntament?

La ràtio a les llars d’infants municipals està regulada pel Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. Les llars de la Generalitat tenen una altra regulació diferent.

 10.  El grup estable no sempre es pot mantenir. Què passarà amb les optatives a secundària?

Les optatives a secundària es continuaran fent, mantenint les mesures de seguretat establertes per Salut.

 11.  Tenim un protocol d’actuació per a extraescolars?

Els centres escolars poden dur a terme les extraescolars previstes en la seva programació general anual, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. En la mesura del possible es formaran grups estables de participants. Es  recomanable  que  en  el  marc  de  l’extraescolar la composició  del  grup  de  participants sigui  el  més  constant  possible  per  facilitar  la traçabilitat. Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de l’activitat.

Es poden fer activitats extraescolars esportives, i el document Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia del Departament d’Educació, de data 3 de juliol, detalla les qüestions a tenir en compte en funció de l’esport al qual ens estiguem referint.

  12.  S’ha parlat d’un protocol tant a educació infantil i primària com a secundària. Hi ha protocol per a les escoles bressols que depenen de la Generalitat?

El mateix Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, de data 3 de juliol, que concreta mesures i criteris per a la infantil i primària, també inclou la resta d’ensenyaments i etapes (del primer cicle d’educació infantil en llars d’infants a postobligatoris, centres d’adults, i escoles oficials d’idiomes). El mateix també per al protocol de gestió de casos de Covid-19.

 13.  Les escoles concertades apliquen els mateixos protocols i tenen els mateixos suports? Hi ha mesures diferents per les escoles concertades respecte les escoles públiques?

Les mesures i protocols són vàlids per als centres de les diferents titularitats.

 14.  Atesa la tipologia de l’alumnat de la formació d’adults (neolectors i alfabetització) és molt difícil fer classes a distància. Quins serien els protocols anticovid que aquesta tipologia de docència hauria d’implementar? Quines són les directrius de la Gencat?

El Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, aprovat el 3 de juliol pel govern de la Generalitat, detalla que per a la formació d’adults es tindran en compte les següents indicacions:

·         Es recomana que l’organització es faci en grups estables.

·         Les persones amb un risc incrementat davant la COVID-19 per malalties cròniques subjacents, hauran d’avaluar la conveniència d’assistir a les activitat amb els seus equips sanitaris. En cas que hi assisteixin, caldrà extremar les mesures de precaució.

·         És necessari el rentat de mans abans d’accedir a l’aula.

·         Dins de l’aula, cal mantenir la distància mínima d’1,5 metres i utilitzar mascareta. Cada alumne ha de disposar d’una superfície mínim de 2,5 m2 .

·         S’haurà de garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de cada classe i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).

·         S’ha de dur a terme la neteja i desinfecció de les aules entre grups, amb especial atenció a les superfícies de contacte freqüent.

·         S’ha de potenciar la utilització de TIC i minimitzar l’ús de paper (sempre que es pugui, els materials seran d’ús personal).

·         En el cas dels centres de formació de persones adultes en seu penitenciaria, a més caldrà tenir en compte les condicions de mobilitat interna que tingui l’alumnat en cada centre penitenciari, i fer les adaptacions que siguin possibles en cada cas.

 15.  Què hem de fer amb les escoles de música i conservatoris on convergeixen alumnes de diferents centres educatius, quines són les directrius en aquest sentit? Pel que fa a les agrupacions tipus orquestres o bandes de música també s’han de limitar a grups de 10? Com s’hauria de procedir?

L’activitat a les escoles de música es poden continuar sempre amb els criteris sanitaris establerts de distància de seguretat i ús de la mascareta. Caldrà.

·         Rentat de mans abans i després de l’activitat.

·         Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu. Si no és possible, en instruments de vent cal disposar d’embocadura pròpia.

·         Caldrà fer la neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos.

·         Els espais d’assaig (grup instrumental, orquestra, coral…) hauran de tenir una correcta ventilació (almenys abans i després de l’assaig i de manera addicional si es tracta d’un assaig de llarga durada ( ≥ 1,5 hores).

 16.  Com s’organitzarà el menjador escolar? Hi haurà torns?

·         Si l’organització del centre ho permet, és millor que l’àpat es faci a l’espai habitual del menjador escolar. Si no és possible, l’alumnat podrà menjar a les aules o als espais que s’hagin habilitat.

·         Hi poden coincidir diversos grups estables i els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules.

·         En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, caldrà deixar una cadira buida entre ells.

·         En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns.

 17.  Qui pagarà el servei de menjador diürn? En cas de quarantena, com es gestionaran les beques menjadors aquest curs?

Les famílies, com a criteri general. A més, hi haurà, com cada curs, ajuts individuals de menjador. Aquests ajuts els gestionen els consells comarcals i alguns ajuntaments a través de les corresponents convocatòries  que ja s’estan resolent.  Els ajuts individuals de  menjador són ajuts vinculats a la prestació del servei de menjador durant el curs escolar i consisteixen en un ajut econòmic  per cobrir totalment o parcial el cost del menú. En totes les convocatòries dels ajuts es recull com a requisit per obtenir un ajut utilitzar el menjador escolar. En el cas de suspensió de l’activitat lectiva d’un centre educatiu per confinament o restricció de mobilitat d’un determinat territori, les cuines dels centres seguiran funcionant per als beneficiaris dels ajuts de menjador, un servei que es podria també realitzar a domicili en cas de confinament general del centre.

 18.  Hi hauran acollides matinals? Si ho gestiona una empresa externa, tindrà un protocol diferent al de l’escola?

Els centres han d’habilitar un espai que permeti mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, amb ús de mascareta com la resta de professorat i alumnat –a partir dels 12 anys sempre i a partir dels 6 quan ho requereixi la situació sanitària del territori-. Quan finalitzi el període d’acollida, cal acompanyar els infants a la seva aula de referència. Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.

19.  En quant a les entrades i sortides esglaonades, quant temps s’invertirà? Com es faran? Depenent de l’escola i el volum d’infants pot repercutir en les jornades laborals

Les entrades i sortides de l’escola seran esglaonades, cada centre assignarà els punts d’entrada i sortida als diferents grups en intervals de 10 minuts. El centre identificarà tots els accessos possibles. Establirà els punts d’entrada i sortida, i marcarà  quins  grups  accediran  per  cada  punt.  A  cada  un  dels  accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas  que  ho  indiqui  el  personal  del  centre  seguint  totes  les  mesures  de  protecció establertes, utilitzant  mascareta  i  sempre  mantenint  la  distància  de  seguretat. Els   centres   educatius han  d’informar els  ajuntaments  respectius  sobre  l’horari d’entrades  i  sortides  i  els  diferents  accessos  per  tal  que  les  policies  locals  puguin planificar les seves actuacions sobre la mobilitat.

 20.  Quantes noves contractacions es faran i com es distribueixen? Es reduirà el nombre d’interins que estan a la borsa de treball? Quan es faran les noves contractacions? Es mantenen les oposicions previstes pel setembre?

En matèria de personal docent i altre personal de suport, hi haurà 8.162 noves contractacions; 5.321 de les quals són exclusivament personal docent. A més de la contractació de personal docent, també s’incrementa el personal d’atenció educativa-1.265-, els monitors -1.239- i el personal d’administració i servei (PAS) -337-.   Pel que fa a les oposicions, es mantindrà el calendari, amb la adopció d’un seguit de mesures per garantir la seguretat de tots els aspirants, que hi podran participar amb cita prèvia per evitar aglomeracions. Al mateix temps, es flexibilitza el procediment per tal de poder donar resposta a les persones aspirants que no puguin dur a terme la presentació o defensa de la unitat i programació didàctica per estar en confinament.

21.  La reincorporació del personal educatiu serà exactament igual per a tothom, o hi haurà alguna mesura per majors de 60 anys?

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte  amb  els infants, les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus  seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en  contacte  amb  els  infants.  Les  condicions  de  risc  engloben  les  malalties  cròniques com  la  hipertensió  arterial,  la  diabetis,  els  problemes  cardíacs  o  pulmonars  i  les immunodeficiències, l’obesitat  mòrbida.  Les dones  embarassades  es  consideren  un col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei  de prevenció  de  riscos  laborals propi  o  extern,  de  la  titularitat.

22.  Cas que el professorat s’hagi de confinar, es preveu la suplència d’aquests professors per aquests 14 dies de confinament? O ho ha d’assumir la resta de professorat de l’escola? Serveix tant per la pública com per la concertada?

En cas de confinament d’un grup el docent haurà de seguir fent-se càrrec del grup de forma telemàtica mentre duri el confinament i segons el pla que haurà previst el centre per aquests supòsits. Cal pensar que el docent formarà part del grup estable, i cada docent tindrà el seu grup estable de convivència.

23.  Si el fill o filla d’un professor dona positiu i el professor s’ha de quedar a casa, es cobrirà el confinament del mestre com pare o mare, com a baixa?

Si el docent s’ha de quedar 14 dies confinats s’haurà de cobrir l’absència. Si és baixa o no ho dirà el metge.

24.  Es pot recomanar al professorat que faci la seva tasca professional fora de les 4 parets de l’aula amb el seu grup estable? Al pati, entorn proper… Es poden facilitar aquestes iniciatives?

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire  lliure.

25.  Es faran PCRs als mestres?

Hi ha previsió de fer cribratges massius a les escoles, d’aproximadament mig milió en dos mesos. Per decidir a quins centres es faran aquestes proves es prioritzaran els criteris epidemiològics poblacionals i les necessitats socials. 

26.  Quin protocol hi ha a l’hora de corregir llibretes i exàmens?

Cal prendre les mesures habituals higièniques de desinfecció amb la neteja de mans i l’aplicació de gel hidroalcohòlic.

27.  Hi haurà molts alumnes que han quedat penjats, per diversos motius. Dificultats pròpies dels alumnes, dificultats familiars, recursos digitals, pèrdua familiar, etc. Per tant, la part de l’atenció  a la diversitat a l’escola sempre ha estat importantíssima, que no vol dir reconeguda, però ara més que mai agafa un valor extra. Es té present aquesta necessitat per tal d’ampliar el personal, recursos?

L’alumnat més vulnerable és una de les prioritats d’aquest curs i els centres amb alumnes amb majors dificultats seran els que rebran més recursos. Així, en el pla de millora de les oportunitats educatives es destinaran 48 milions d’euros per tal de reduir les barreres econòmiques en els centres, per fer acompanyament i suport a l’alumnat, i per acompanyar a les famílies. El pla té la voluntat d’atenció especifica a l’alumnat més vulnerable dels centres de més complexitat educativa perquè puguin compensar les desigualtats educatives derivades de la Covid-19. Des del punt de vista de professorat, el repartiment de personal no serà simètric en tot el sistema, sinó que tindrà especial incidència en els centres que tenien sobreràtios i també en aquells centres que tenen més alumnat vulnerable, més situacions de complexitat.

28.  Quin serà l’ajut als pares i mares que hauran de quedar-se a casa amb el net amb covid o sospita de covid?

La Generalitat ha demanat a l’Estat que articuli una mesura perquè les persones treballadores que durant el curs escolar hagin de quedar-se a casa per tenir cura d’infants que s’han vist afectats per Covid-19, o bé siguin un contacte i hagin de fer aïllament domiciliari, es puguin acollir a una incapacitat temporal ordinària. Els departaments d’Educació, Treball i Salut han enviat als ministeris responsables una proposta concreta per modificar el Reial Decret Llei que articula aquesta matèria, per fer que els pares, mares i tutors tinguin dret a una baixa, com ja s’ha fet durant la pandèmia, per exemple en confinaments perimetrals. A  més, la Generalitat articularà mesures per acompanyar a les famílies en situació de vulnerabilitat que durant el curs escolar tinguin necessitat de quedar-se a casa a tenir cura d’infants, amb un nou ajut de 10 milions d’euros per a famílies en situació de vulnerabilitat.

29.  Es farà algun tipus de campanya d’informació adreçada a les famílies?

La consellera de Salut i el conseller d’Educació han fet una carta adreçada a les famílies. Així mateix, s’han obert dos canals de Telegram amb informació diària i contínua, que són el canal Salut Escola per a les famílies i el canal Salut Escola Professionals per al professorat.

30.  Què passarà amb les famílies que no volen portar els nens a les escoles?

A partir dels 6 anys l’educació és obligatòria, perquè és un servei públic i essencial. Cal convèncer a aquestes famílies que l’escola és segura, que hi ha mecanismes de control i mesures de seguretat i que els infants tenen dret a la formació i a la socialització, el dret a l’educació.

Si es tracta de casos concrets com infants amb patologies severes, malalties concretes, llavors cal estudiar el cas concret.

31.  Què fem amb les famílies que no volen vacunar els seus fills i no volen anar al metge a què li faci el certificat timbrat de responsabilitat?

Recomanar a les famílies que vacunin els fills. Explicant que els riscos que comporten les malalties infeccioses són més grans, segons els estudis científics, que els riscos de la vacuna.

32.  Com estan les dotacions d’ordinadors, el reforç digital anunciat?

El Departament està treballant conjuntament amb els centres per la detecció de l’alumnat vulnerable que necessita connectivitat a la llar, per tal de proveir una tarja de connectivitat mòbil. El Departament també farà arribar 300.000 ordinadors als centres per tot l’alumnat a partir de 3r d’ESO fins la post-obligatòria, així com fins a 85.000 ordinadors més per a la totalitat del professorat del sistema públic. L’objectiu és el de fer arribar als centres el més aviat possible aquests equipaments a partir de l’inici de curs escolar.

33.  Què passa amb les escoles que per ràtio no els toqui algun mestre de més o que no disposin del suficient espai?

Les escoles han fet pla un pla de reorganització propi a partir del Pla d’actuació del Departament,  en funció del recursos que disposen. A mesures que avanci el curs, si es pot es milloraran els recursos en la mesura del possible.  

34.  Donada la situació actual d’atur, ERTOs, i amb la incertesa, hi ha alguna manera de regular la quantitat de diners que les escoles públiques obliguen als pares a gastar-se en llibres i material per poder començar el curs?

Enguany, per primera vegada, hem posat en marxa un pla de millora de les oportunitats educatives que inclou un total de 19 mesures per tal de reduir les barreres econòmiques en els centres. I una de les mesures que estableix és una inversió de 4,2 milions per a garantir el material escolar als alumnes més vulnerables.

35.  Quina és la ràtio per secundària? Els 20 de primària i aquesta xifra de secundària és rígida?

Les ràtios a secundària són les habituals, tot i que els centres poden fer desdoblaments en funció dels recursos de què disposin.

36.  Hi haurà classes de reforç per recuperar les matèries del curs passat? O bé iniciaran el curs amb nova matèria?

No s’han previst classes de reforç com a tal. Es considera que l’ensenyament és acumulatiu i es treballarà amb aquesta perspectiva al llarg del curs que és a punt de començar. 

37.  Com es tindrà en compte el desplaçament dels alumnes de secundària?

En general, per tal de limitar els contactes es fomentarà la mobilitat activa (caminar, bicicleta…). Al transport escolar, es podran utilitzar la totalitat dels seients i s’haurà de portar mascareta.

38.  Variarà l’horari escolar com s’ha fet a altres comunitats autònomes? O dies de classe? Es planteja la jornada contínua com a possibilitat?

L’horari dels centres, de forma general, són els establerts en les diferents normatives del Departament. I no hi haurà canvis. I no es planteja la jornada contínua a hores d’ara. Tenint en compte que hi haurà totes les mesures de seguretat a les escoles, el temps de migdia és un temps que iguala en oportunitats i drets i deures. En aquest sentit, els menjadors han d’estar oberts i l’horari de menjador ha de ser també un horari saludable i que garanteixi l’aprenentatge.

39.  Quina col·laboració d’espais s’ha demanat als ajuntaments? Ja s’han fet i resolt les adjudicacions dels espais complementaris? L’assegurança escolar, cobrirà aquests espais?

Un cop identificats i assignats els espais dins del centre educatiu, per a grups estables, s’han hagut de detectar si hi ha necessitats de més espais fora del centre. Si són necessaris aquests espais externs, el centre ho ha hagut de comunicar a la inspecció educativa i els serveis territorials han hagut d’analitzar i acordar conjuntament amb els ajuntaments el pla de cobertura d’espais. Un cop definits els espais d’altres administracions i/o entitats i les condicions de la cessió temporal d’aquests espais per a ús educatiu, cal formalitzar aquesta cessió administrativament.

40.  Si hi ha un increment dels costos de neteja i desinfecció dels centres, qui assumeix el sobrecost?

Els Ajuntaments hauran de determinar, amb les empreses que ho gestionen, la reorganització del pla de neteja de les escoles per tal de donar resposta als protocols de neteja i desinfecció determinats pel Departament de Salut, al document de Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia. Ens trobem en què els costos de neteja varien molt, per la mateixa tipologia de centres, en funció de la contractació de cada Ajuntament. De cara al proper curs també caldrà tenir en compte que la suspensió del contracte de neteja els darrers mesos del curs 2019-20 va suposar un estalvi en la despesa. En el cas d’Ajuntaments petits, on la despesa s’incrementi de forma justificada, caldrà valorar com donar cobertura a aquest increment.

No es deixarà d’aplicar els protocols de neteja i desinfecció pel curs vinent per motius econòmics, en cap escola ni institut del país.

41.  Quan i quin material es farà arribar a les escoles (mascaretes, gel, termòmetres, etc.)? Les mascaretes es porten de casa o els centres les proporciona?

El Departament d’Educació facilitarà, als centres de la seva titularitat, dispensadors i gel hidroalcohòlic. El gel hidroalcohòlic complementa el sabó en la higiene de mans en aquells punts, com l’entrada al centre, on calgui una neteja per a molta gent en un únic punt. El Departament d’Educació facilitarà als centres de la seva titularitat mascaretes higièniques per als seus treballadors. Els alumnes han de portar les mascaretes de casa. El departament facilitarà als centres també un termòmetre sense contacte per a la farmaciola i un estoc de guants per a activitats concretes. En el cas dels centres concertats, el Departament d’Educació els compensa econòmicament aquesta despesa amb l’import equivalent d’aquests materials.

42.  Es repartirà maquinària per a casos de possibles confinaments?

Educació repartirà 300.000 ordinadors portàtils per als alumnes de 3r d’ESO fins a la postobligatòria, i 110.000 paquets de connectivitat per a l’alumnat vulnerable de totes les etapes amb la finalitat d’assegurar que aquest pugui seguir les classes des de casa seva en cas de confinament per quarantena.

També es preveu dotació d’equipaments informàtics per al professorat en cas de confinament, amb el repartiment de 85.000 dispositius entre els docents.

43.  En alguns mitjans s’ha comentat molt la utilització dels filtres HEPA per filtrar l’aire de les aules i espais dels centres escolars. S’ha valorat la utilització d’aquest sistema?

Estem converses i oberts a qualsevol millora dels centres educatius de cara al proper curs.

44.  El departament facilitarà en els CEEs la contractació de personal de neteja?

Com en la resta de centres educatius, cal establir, amb l’empresa de neteja, un pla de neteja i desinfecció d’espais que s’ha de fer un cop al dia. Dins d’aquest pla, cal garantir la neteja i desinfecció durant la jornada d’aquelles superfícies i espais d’ús comú (per exemple lavabos), seguint les recomanacions de l’annex 2 del document de Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia. Cal establir els acords amb l’empresa de neteja a través de l’empresa contractada.

45.  Les substitucions dels CEE per baixa/quarantena també es supliran el dia següent?

Les substitucions es cobriran el més aviat possible, tot i que cal recordar que les plantilles dels centres tenen més professorat que grups per cobrir absències imprevistes.

46.  La intervenció a l’aula del mestre d’educació especial o qualsevol especialista ha de ser de 1’5m de distància de l’alumne?

Els especialistes i mestres d’educació especial poden entrar a totes les aules que siguin requerits adoptant les mesures de seguretat, higiene i protecció establertes, però l’organització del centre ha de procurar que el nombre de grups al qual accedeixen sigui el mínim possible.

47.  Com s’adaptaran les SIEIS pel que fa als alumnes aniran cadascun a un grup estable, quins docents els acompanyaran, es trobaran a l’espai SIEI?

Els grup-classe estables són heterogenis. Per tant l’alumnat amb recursos SIEI forma part d’aquests grups heterogenis. Els docents i els educadors del SIEI els donen suport dins el grup estable.

48.  Quines mesures s’han pres per les escoles bressol, per ajudar a subsistit i per no haver de tancar durant els propers casos?

El 31 d’agost es va publicar al DOGC una subvenció extraordinària per a les escoles bressol privades amb ajuts  per fer front als efectes Covid i que donen liquiditat a aquests centres.

49.  Es garanteix en tots els casos una persona interlocutora del centre d’atenció primària per al centre educatiu?

Hi haurà una assignació d’un CAP de referència per centre educatiu i un professional de referència que mantindrà el contacte amb el centre i l’assessorarà sobre els possibles dubtes que es plantegin.

La direcció de cada centre educatiu disposarà d’un telèfon i/o adreça de contacte de la infermera referent. Les infermeres rebran una formació complementària en tots els aspectes relacionats amb la COVID-19 i els protocols de l’àmbit educatiu per part de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Així mateix, tant els centres educatius com els professionals de referència del CAP disposaran d’un telèfon i adreça electrònica de contacte de la pròpia Agència de Salut Pública de Catalunya per a traslladar-hi les qüestions que hagin quedat pendents de resoldre.

50.   Com es gestionaran les subvencions i com podem saber si el nostre ajuntament les ha sol·licitat?

Qualsevol ajut de la Generalitat adreçat a fer suport a les situacions generades per la covid seguiran els procediments ordinaris i les vies per conèixer si un ajuntament s’hi ha acollit, cas que l’ajut no sigui universal, s’haurà de recórrer també als canals ordinaris (instàncies adreçades a l’equip de govern municipal, preguntes a l’equip de govern, etc.).

51.  Com es fa la comunicació entre els centres educatius i el departament d’Educació? Es preveuen mesures per millorar la fluïdesa entre els centres i el Departament?

Els centres poden comunicar-se amb el departament d’Educació a través de la inspecció educativa, o a través dels representants dels directors en les juntes centrals de directors de centres, que es reuneixen regularment amb el Departament. De totes maneres, a causa de la situació excepcional d’enguany, Educació ha obert un canal de Telegram per tal de poder informar al professorat del dia a dia.

52.  Hi ha un equip de treball conjunt entre els departaments de Salut i Educació?

Sí, un grup de treball conjunt que es reuneix de forma regular. I s’ha creat un web específic (escolasegura.gencat.cat) i un espai a Canal Salut per consultar materials i informació Salut/Escola:  https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/

Tornada segura a l’escola

Aquesta tarda els regidors de Fem Sant Andreu Eunice Martín i Marc Giribet, han compartit una trobada telemàtica amb el Conseller d’Educació Josep Bargalló i el Director General de Centres Públics, Josep M. Cambray. El motiu de la reunió era conèixer com serà la tornada a l’escola el 14 de setembre i el protocol que han preparat els departaments de Salut i Educació.

El Conseller d’Educació ha explicat que el Departament farà 8.258 contractacions de personal docent i no docent (233 M€) per al curs vinent 2020-2021. S’impulsara el Pla d’Educació Digital amb una inversió de 103 milions d’euros en la compra de dispositius digitals amb connectivitat per poder seguir la formació d’aquelles alumnes i/o grups de convivència que estiguin temporalment en quarantena. Es destinarà una línia d’ajuts de 9 milions d’euros per evitar el tancament de llars d’infants privades, com també al setembre el Departament d’Educació pagarà als ajuntaments 1500 € per plaça de l’escoles bressol municipals.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha diferencia d’altres Comunitats Autonomes, va presentar el passat 3 de juliol el pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia. Aquest Pla pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat. És un Pla viu que s’ajustarà segons l’evolució i l’afectació de la pandèmia en els municipis i escoles del país.

 • Grups de convivència i socialització molt estables. Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables. La ràtio serà fins a 20 alumnes segons les característiques de l’aula.
 • Neteja, desinfecció i ventilació. L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre (vegeu l’annex 2). La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.
 • Mesures de prevenció personal
  • Distanciament. S‘estableix en 1,5 metres en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).
  • Higiene de mans. Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del personal docent i no docent.
   En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans: A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, abans i després dels àpats i abans i després d’anar al WC (infants continents).
  • Ús de la mascareta.

 • Entrades i sortides. El centre identificarà tots els accessos possibles. Establirà els punts d’entrada i sortida, i marcarà quins grups accediran per cada punt. A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable. Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu.

Seguidament us adjuntem el document complet del  Pla d’actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la COVID-19.👇

Pla escoles 2020-21_ Educació-Salut

 

S’ha comentat també, el protocol davant de casos sospitosos. Perquè la detecció precoç dels casos i el seu aïllament és fonamental per mantenir la seguretat als centres al màxim. Per això, es determina quina és la gestió que s’ha de dur a terme en cas que un alumne o membre del personal presenti símptomes compatibles amb la Covid-19: portar-lo en un espai separat ventilat, col·locar-li la mascareta i en cas de símptomes de gravetat, trucar al 061.

El document indica les actuacions per part del director del centre davant d’un cas sospitós -avisar a la família-; del Centre d’Atenció Primària (CAP); i del Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) territorial. El CAP, a través del pediatra o metge haurà de valorar els símptomes i decidir la realització del test PCR, indicarà l’aïllament de la persona atesa i qui hi conviu fins conèixer el resultat del test, i recollirà els contactes estrets de l’entorn familiar. El SVE avisarà a la direcció del centre educatiu del possible cas, recollirà els contactes estrets de l’entorn escolar, farà seguiment del resultat del PCR i en cas de confirmació positiva, n’indicarà les mesures necessàries d’aïllament i quarantena. A l’espera del resultat de les proves, no està indicat el confinament dels contactes del grup estable de convivència.

Seguidament us adjuntem el protocol👇

a52240dc-5aa8-4846-b19f-8dd91e9fd796

Comunicat – Rebutgem l’acord de la FEMP amb el Govern Espanyol

Arrel de l’acord entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Govern de Pedro Sánchez esdevingut el passat dilluns 3 d’agost de 2020. On s’insta a els ajuntaments a transferir els seus estalvis a la hisenda estatal en forma de préstec que els retornaria durant els propers 12 anys i que només es podrien destinar a aquells àmbits que determini l’Estat.

La proposta del Govern Espanyol s’ha aprovat únicament amb els vots favorables dels 12 representants del PSOE i l’abstenció decisiva de Podemos, que sempre s’havia manifestat en contra en contra durant tota la negociació. Degut això volem manifestar:

 1. Des de Fem Sant Andreu-Acord Municipal entenem que qualsevol proposta en aquest àmbit ha de respectar el principi bàsic de l’autonomia local, i això passaria necessàriament per modificar la Llei d’Estabilitat Pressupostària, no amb mesures que només pretenen centralitzar recursos i finançar la mala gestió de l’Estat.
 2. Amb aquest acord es pretén neutralitzar qualsevol debat de fons sobre la necessària reforma de la Llei d’Estabilitat Pressupostària que tant ha condicionat les finances locals els darrers anys. No podem abordar aquesta crisi amb les receptes d’austeritat del passat.
 3. Els romanents acumulats han d’actuar com a fons de maniobra per als propis ajuntaments, com a xarxa de seguretat, especialment en un moment d’incertesa econòmica. Desprendre’ns d’aquest fons de maniobra pot resultar arriscat davant una previsible caiguda dels ingressos públics i sabent que en dos anys el propi Estat ens reclamarà la liquidació negativa del model de finançament 2020. Cal recordar que la mesura de transferir els romanents serà voluntària, per tant, cada ajuntament haurà de prendre la millor decisió valorant la situació de les seves finances, la planificació de tresoreria i el grau d’estabilitat dels seus ingressos.
 4. Un bon acord per Sant Andreu de la Barca seria que els ajuntaments tinguessin lliure disposició del superàvit i romanents, fer ús de la capacitat d’endeutament i que representants del municipalisme català participin de com destinar els Fons Europeus de Reconstrucció.
 5. Instem a l’alcalde Enric Llorca que tant ha defensat l’ús municipal del superàvit i romanent, que és planti davant d’aquest acord i que insisteixi als seus companys socialistes a fer el mateix en la tramitació parlamentària del Decret, que compta amb el suport majoritari al Congrés dels Diputats.

La realitat de les Beques Menjador

El passat 30 de juliol, el Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, va garantir el pagament dels imports destinats pels Ajuntaments a ajuts d’urgència social per assegurar el dret a l’alimentació dels infants en situació de vulnerabilitat. Es destinaran fons addicionals de contingència a incrementar els recursos assignats als ens locals per tal que quedi cobert l’increment d’ajuts

Inicialment el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya anunciava les Instruccions als Consells Comarcals relatives al tancament de la vinculació de les targetes moneder amb els ajuts individuals de menjador corresponents al tercer trimestre del curs escolar 2019-2020, on s’indicava que les targetes amb saldo disponible, una vegada finalitzat el curs escolar, es podrien utilitzar fins al 31 de juliol del 2020.

A primera vista, pot semblar una mesura que desempara als infants necessitats i així ho han aprofitat els partits de l’oposició del govern català (encapçalats pel PSC i Comuns/PODEM), per fer una campanya d’atac i desinformació massiva totalment oportunista, en un moment de crisi sanitària i amb els ulls posats en pròximes eleccions autonòmiques.

Detallem per què NO és tal com ho expliquen:

 1. L’ajut de menjador està vinculat directament a la utilització del servei de menjador escolar durant el curs escolar. Això significa, doncs, que l’ajut és només durant el curs escolar i s’aplica als infants de famílies amb ingressos per sota el llindar de la pobresa que estan escolaritzats en centres que tenen menjador escolar i que fan ús del servei de menjador. No s’aplica als infants escolaritzats en centres que no disposen de menjador escolar, ni als que no fan ús del servei de menjador.
 2. L’article 8 del Reial Decret Llei 7/2020, disposa que les famílies dels nens i nenes beneficiaris d’una beca o ajuda de menjador durant el curs escolar que es trobin afectats pel tancament de centres educatius acordat per la declaració de l’estat d’alarma tindran dret a ajudes econòmiques o la prestació directa de distribució d’aliments. Igualment, s’estableix que aquesta mesura es mantindrà mentre romanguin clausurats els centres educatius.
  Tot i això, es va aplicar un sobrecost de 5 milions d’euros al pressupost de la Generalitat per garantir les targetes menjador durant Setmana Santa.
 3.  Mantenir les targetes més enllà de la finalització del curs escolar no té empara legal. Cal tenir en compte que les bases de les convocatòries d’aquests ajuts aprovades pels Consells Comarcals, els Ajuntaments i el Consorci d’Educació de Barcelona, i l’article 8 del Reial decret llei 7/2020, no permeten concedir els ajuts més enllà de la finalització del curs escolar.
  Alhora, el sistema d’ajuts de menjador escolar deixa de banda els més de 100.000 infants en situació de risc de pobresa que no són beneficiaris d’aquests ajuts perquè en el seu centre educatiu no hi ha menjador o perquè si n’hi ha, no en són usuaris. Si es vol garantir el dret a l’alimentació de tots els infants (durant el període lectiu i el de vacances escolars) s’hauria d’establir, per llei, un nou sistema d’ajuts al qual es poguessin acollir tots els infants en situació de risc de pobresa i que no estigués vinculat a la utilització del servei de menjador.
 4. La decisió del Departament d’Educació de finalitzar la vigència de les targetes menjador el dia 31 de juliol no incompleix la Moció 168/XII del Parlament de Catalunya.Els ajuts individuals de menjador són ajuts per a cobrir totalment o parcialment el cost del servei de menjador i estan supeditats a la utilització d’aquest servei. La seva finalitat no és, per tant, donar cobertura als ajuts alimentaris per a menors vulnerables. Si aquesta fos la seva finalitat, és obvi que es tractaria d’un ajut profundament injust atès que deixaria sense cobertura una part molt important dels infants en situació de risc de pobresa.En segon lloc, durant els mesos no lectius no es poden concedir ajuts individuals de menjador atès que, com s’ha vist, les convocatòries d’aquests ajuts (algunes de les quals aprovades per alguns ajuntaments que estan reclamant el seu manteniment durant l’estiu) vinculen els ajuts a la prestació efectiva del menjador escolar durant els períodes lectius. Ras i curt, si no hi ha menjador escolar, no hi pot haver ajuts de menjador.En tercer lloc, el Departament d’Educació no pot destinar els fons COVID-19 rebuts de l’Estat a ajuts de menjador en temps no lectiu, atès que aquests fons s’han de destinar a educació i els ajuts d’aquesta mena cal situar-los en l’òrbita dels serveis socials, però no de l’educació.
  En definitiva, l’Estat no ha lliurat més fons a la Generalitat per cobrir els ajuts de menjador i, molt menys, per allargar aquests ajuts més enllà de la finalització del curs escolar.

  En quart lloc, les targetes menjador s’han concedit en relació amb els ingressos familiars de l’any 2018. Per tant, són els Ajuntaments o els Consells Comarcals, les administracions què, a través dels seus serveis socials, disposen dels mitjans per identificar les noves necessitats arrel de la Covid i atendre-les a través dels ajuts d’urgència social. En aquest sentit, ni el Departament d’Educació ni el de Treball, Afers Socials i Famílies no disposen de la informació sobre els ingressos econòmics de les famílies dels infants beneficiaris dels ajuts de menjador. 

  En cinquè lloc, la Moció no limita a les targetes menjador la fórmula a través de la qual es doni aquella cobertura. Són possibles, i preferibles, altres fórmules, com ara els ajuts d’urgència social, els quals ja estan essent utilitzats per algunes administracions locals.

 5. Per últim, cal destacar que el Departament d’Educació incrementarà en 42 milions d’euros els recursos destinats als ajuts individuals de menjador escolar durant el curs 2020-2021. L’increment es destinarà a millorar els ajuts parcials, que són la modalitat d’ajut majoritària, passant de l’actual ajut del 50% al 70% del preu del menú. Mesura que, si PSOE reclamés els ajuts europeus, ajudarien a fer front a la situació precària de les famílies necessitades.

La Generalitat continuarà destinant recursos econòmics per garantir el dret a l’alimentació dels infants i adolescents en risc d’exclusió social, però la via no és tan sols les targetes menjador, ja que deixa fora a molts infants. La campanya que han iniciat PSC i els seus socis, Comuns/Podem només la podem entendre amb finalitats electoralistes davant la inquietud davant unes possibles eleccions catalanes.

Utilitzar la crisi sanitària en la qual estem immersos, amb comunicats que només són un titular, amb falsedats i sense explicar tot el contingut, considerem que l’únic que genera són picabaralles partidistes entre administracions. I actualment el que es necessita, és unitat d’acció contra la crisi sanitària i per a solucionar els problemes de la gent, a nosaltres ens trobaran per sumar, com hem defensat i demostrat en tot aquest període i que tant ha reclamat i reclama el govern de la nostra ciutat.

Situació actual de la COVID-19 a Sant Andreu de la Barca

Aquí teniu el detall i evolució* dels casos de la COVID-19 del nostre municipi durant els primers dies del mes de juliol. Aquestes dades són publiques, les actualitza diàriament el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. La setmana passada a Sant Andreu es van registrar 5 positius i 180 casos sospitosos.

Amb la seva publicació pretenem tractar la societat santandreuenca de madura i responsable, i que les veïnes i veïns de Sant Andreu de la Barca coneguin la situació de la ciutat. També amb l’objectiu de generar consciència social al voltant del coronavirus i demostrar que ara és més necessari que mai, extremar les precaucions i recordar una vegada i un altre: distància social de 2 metres, higiene de mans i mascareta. En els darrers dies, hem pogut veure i sentir com és un fet real que el virus continua entre nosaltres.

En la següent gràfica* podreu veure els casos sospitosos i positius acumulats per mesos des d’inici d’any.

*Font de les dades : http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/

Sant Andreu debe tener un espacio para recordar y homenajear

Van pasando los días y van quedando atrás muchos recuerdos: el confinamiento, los aplausos, las miradas desde los balcones y ventanas, las videollamadas…. Pero hay algo que nunca va a desaparecer: el recuerdo de los nuestros. ¿Quién no tiene un amigo, conocido o un ser querido que ha sido víctima del COVID-19 o ha estado trabajando en primera línea haciendo frente al virus? Cuando pierdes a alguien en circunstancias “normales” te has podido despedir y has podido hacer el duelo. ¿Pero esto? ¿Quién esperaba esto? Tu ser querido se va, tú no lo ves, no te despides y no puedes recibir el confort y apoyo de los que te rodean. ¿Cómo suplir ese dolor? ¿Cómo gestionar los sentimientos de impotencia y de ira hacia algo desconocido? Durante estos meses hemos perdido algo tan necesario y preciado como las caricias, el sentirse acompañado, besos y abrazos, en definitiva el calor humano. Imaginaros aquellas familias que, en medio de esta situación, deben lidiar con el dolor de perder una persona amada.

El grupo municipal Fem Sant Andreu presentó en el pleno del 25 de junio, una moción para que la ciudadanía de Sant Andreu, disponga de un lugar especial de recuerdo y de homenaje para la victimas de la COVID-19. El gobierno municipal no quiso admitir esta moción en el orden del día del plenario de junio, la volveremos a presentar en el pleno de julio. Lucharemos para que Sant Andreu dela Barca tenga un lugar donde no solo se rinda homenaje a los que fallecieron sino también a sus familias, víctimas invisibles que han confiado el cuidado, compañía y cariño durante las últimas semanas de vida a unos fabulosos equipos sanitarios.

¡Y cómo no! Este lugar también debe ser un homenaje a todos los héroes y heroínas que han combatido y que lo combaten sin desfallecer. Muchos han tenido que dejar sus casas para no poner en peligro a sus familias mientras intentaban salvar la vida de tantos. Horas y horas de trabajo, agotamiento y miedo, pero aún así persistían.

Me gustaría compartir con vosotros mi experiencia: mi padre fue uno de los que perdió en esta batalla la vida durante la pandemia. Fue rápido, pero desde el primer momento estuvieron  haciendo todo lo posible por él. No podré olvidar las palabras de la doctora que me llamó por teléfono y me dijo: “nosotros no tiramos la toalla hasta que ya no hay opciones”.  ¡Qué grande! No sé su nombre, pero sí sé que luchó por la vida de mi padre y por la de muchos más como tantos y tantos profesionales. También como agradecimiento a todos los trabajadores esenciales que estuvieron al pie del cañón mientras la ciudadanía estuvo confinada en sus casas.

Sí, es un artículo muy personal: mi padre falleció por la COVID-19, mi hermana que trabaja en un hospital de auxiliar de enfermería se contagió y sigue de baja. Y mi hija que también es auxiliar de enfermería trabaja en una residencia de ancianos y cada día padezco para que tome todas las medidas oportunas y se proteja.

Es necesario que nuestro pueblo disponga de este lugar, un refugio donde acudir, donde guardar y recordar tantos momentos y poder compartir las vivencias para no olvidar nunca, que esto nos ha hecho más resilientes. No desaprovechemos la oportunidad de ver y reflexionar las cosas positivas que nos ha dejado toda esta triste historia.

 

Eunice Martín

Regidora de Fem Sant Andreu-Acord Municipal

Atenció: aquest lloc web utilitza cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació, així com per a oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús., Més .plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies