Parlem de :

Transparència, gestió i participació

Us deixem el vídeo del microacte del dilluns 13 de maig

Infància, jovent i gent gran

Us deixem el vídeo del microacte del dimarts 14 de maig

Cultura

Us deixem el vídeo del microacte del dimecres  15 de maig

Serveis socials i igualtat

Us deixem el vídeo del microacte del dijous 16 de maig

Esports

Us deixem el vídeo del microacte del dijous  17 de maig

👮🏻‍♀️POR LA TRANQUILIDAD DE VIVIR EN SANT ANDREU DE LA BARCA👮

👩‍🏫Teniendo como punto de partida la prevención y contando con la colaboración de la ciudadanía, es imprescindible por el bien de la convivencia, promover desde todos los ámbitos, el civismo, el respeto por los espacios públicos y la garantía de la seguridad.👨🏻‍🏫

Fem Sant Andreu tiene la firme convicción que hay que llevar a cabo acciones e implementar los medios necesarios para lograr la identificación y apropiación por parte de la ciudadanía de los valores de convivencia y civismo y garantizar la seguridad a los espacios públicos y privados.

Por eso apostamos por:
• Elaborar un proyecto por unas nuevas dependencias policiales y servicios de seguridad que garantice su funcionalidad y operatividad 🚔
• Estudiar la posibilidad de ampliar los efectivos de la Policía Local y dotarlos de los medios técnicos adecuados. 👮🏼‍♀️
• Potenciar la policía de proximidad creando la figura del Policía de Barrio👮
• Mejorar la vigilancia nocturna tanto en las zonas residenciales como las industriales 🏘️🏗️
• Mejorar el alumbrado de los barrios para evitar zonas oscuras.🌃💡
• Habilitar un espacio por el helicóptero sanitario del SEM🚁
• Promover charlas sobre convivencia y civismo 🌄


#femsantandreu #vecinosporelcambio #femseguretat #femcivisme #fempam#santandreudelabarca

👩PERSONES AL SERVEI DE LES PERSONES👨

Els Seveis Socials engloben programes, serveis i intervencions orientades a garantir les necessitats socials bàsiques i millorar el benestar social de la nostra ciutadania.🏥

🚨Des dels diferents serveis cal acompanyar situacions personals, familiars o socials que requereixin un suport, una valoració de la situació i una orientació sobre els recursos, prestacions i serveis més adequats a les necessitats detectades.
Cal estar a l’alçada per atendre als col·lectius més vulnerables, garantir les necessitats bàsiques i atendre les urgències socials.🏡
Per tot això considerem imprescindible:
• Crear un servei d’atenció prioritari per afavorir l’atenció inmediata a les persones en situació d’urgència social.🚨
• Creació d’un menjador social per garantir una alimentació adequada i un espai de relació social per a col·lectius en situació de fragilitat👩‍🍳
• Establir una xarxa per lluïtar contra l’aïllament i potenciar l’acompanyament de la gent gran facilitant així la permanencia als seus domicilis. 👵👴
• Acollida, orientació i seguiment de persones en risc d’exclusió social.🏨

#femsantandreu #vecinosporelcambio #femserveissocials #fempam#santandreudelabarca

⚽️IMPULSAR UNA POLITICA ESPORTIVA QUE RECONEGUI I POTENCII EL PAPER INCLUSIU, EDUCATIU I TRANSMISSOR DE VALORS DE L’ESPORT🏀

🏑Sant Andreu de la Barca és un municipi que estima l’esport.🏓

🎯Desde Fem Sant Andreu considerem com a objectiu prioritari impulsar una política esportiva no intervencionista que doni suport i dinamitzi a les nostres entitats que fan una tasca imprescindible per a fer de l’esport una realitat de salut, educativa, social i de lleure.🎖️

L’esport ha d’esdevenir una eina per a l’educació, la formació, la transmissió de valors positius i la inclusió social. Cal garantir l’accés universal a la pràctica esportiva.🏊

Per això entre les nostres propostes destaquem:

• Crear els convenis AMPA-CLUB que permeti a els clubs esportius de la ciutat i incentivar la pràctica esportiva entre els infants a través de les activitats extraescolars. Tots dins un marc d’igualtat entre clubs, modalitats i centres.
• Impulsar l’actualització i millora del Pavelló Josep Pla per tal de posar a l’abast de Sant Andreu de la Barca un nou pavelló municipal.🏟️
• Ampliar la zona de Fitness del complex L’11 amb 300m², per tal d’incrementar l’oferta cardiovascular, muscular i noves formes d’entrenament funcional.🎽
• Senyalitzar els camins de muntanya per promocionar l’esport al nostre entorn natural i dissenyar més activitats de caire lúdic.🏞️

#femsantandreu #vecinosporelcambio #femesport #fempam#santandreudelabarca

SANT ANDREU DE LA BARCA, UNA CIUTAT QUE ES MOU AMB TU.

🚗Cal establir un Pla de Mobilitat Urbana que esdevingui l’eina de planificació per configurar estratègies de mobilitat sostenible, garantir l’accessibilitat i buscar solucions als problemes d’estacionament tenint present les diferents zones i usos. 🏍
Desde @FemSantandreu som conscients de la seva importància i de la necessitat de comptar amb la participació de totes les parts implicades (veïns, comerços, Administració…).
🅿️L’estacionament s’ha convertit en un dels principals mals de cap al nostre municipi. L’aparcament regulat és present a la majoria de municipis del nostre entorn. L’alta ocupació d’aparcament en alguns barris dificulta a les persones residents deixar el vehicle prop dels seus domicilis. Facilitar l’aparcament al residents, dissenyar zones de rotació, aparcament de curta durada són alguns dels punts a estudiar i debatre.
♿️Garantir l’accés per a tothom a la mobilitat evitant l’exclusió de certs sectors significa resoldre les barreres arquitectòniques, revisar voreres, adaptar carrers i accesos.
🚲I evidentment promoure una mobilitat sostenible redissenyant el carril bici, tenint present els nos sistemes de mobilitat i garantint la seguretat i el confort dels vianants. 🛴

#femsantandreu #vecinosporelcambio #fempam #femmobilitat#santandreudelabarca

🎭🎨FER DE LES ENTITATS EL MOTOR REAL DE LA CULTURA A SAB🖼️🎭

Entenent com entenem desde Fem Sant Andreu la cultura com un dels eixos vertebradors de la nostra política municipal i partint de la gran diversitat associativa i cultural del nostre municipi, considerem la cultura com una eina de cohesió, integració i participació.
Per part de Fem Sant Andreu tenim la ferma convicció que cal empoderar les entitats i associacions culturals del nostre municipi per a situar-les com principal motor de la vida cultural de Sant Andreu de la Barca, dotant-los de les eines i mitjans necessaris i recolzant la seva tasca tant a nivel local com més enllà del nostre municipi. 
🎚️A partir d’un anàlisi de la realitat cultural de Sant Andreu de la Barca que ens permeti conèixer les flebleses i punts forts volem elaborar un Pla local de Cultura per a poder dissenyar les propostes de futur, que suposi la recuperació de tradicions perdudes i la incorporació de noves tradicions i experiències gràcies a la diverses comunitats que formen part del nostre poble.
🎊🎉També apostem per la creació d’una Comissió de Festa Major per redissenyar-la, desvincular-lo del component polític i dotar de veu real a les entitats del municipi pel disseny d’actes i activitats. Diversificar actes i escenaris, retornar la Festa Major als carrers i als barris, retornar-la a la gent, per fer-la no tant sols públic sino part activa i directa.
⛩️I no oblidar el nostre patrimoni, material e inmaterial, apostem per l’el·laboració d’un mapa patrimonial que ens permeti identificar-lo, recuperar-lo i posar-lo en valor a nivel local i comarcal.

#femsantandreu #vecinosporelcambio #fempam #femcultura#santandreudelabarca

🏠LA VIVIENDA, UN BIEN DE PRIMERA NECESIDAD.🏡

Para Fem Sant Andreu consideramos necesario implementar una política de vivienda que tenga presente a la juventud, la gente mayor y todos los grupos en riesgo de exclusión social. Más allá del valor como bien de inversión, consideramos la vivienda como un bien de primera necesidad.

❗Por eso queremos:

1.-Promover políticas de alquiler garantizado y de carácter social para que todo el mundo pueda acceder a una vivienda digna.

2.-Establecer mecanismos para afrontar las situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda.

3.-Trabajar con entidades sociales y asociaciones de vecinos para movilizar las viviendas vacías.

4.- Fomentar la rehabilitación de las viviendas priorizando la seguridad, la sostenibilidad y la eficiencia energética.

5.-Fruto del proceso de envejecimiento de la población, prever las actuaciones necesarias para favorecer la estancia de la gente mayor a sus viviendas.

#femsantandreu #vecinosporelcambio #fempam #femhabitatge#santandreudelabarca