Fem Sant Andreu pregunta sobre quines mesures d’estalvi energètic, aprovades pel Govern central, ja s’han aplicat per part de l’Ajuntament

El Govern espanyol aprovava el passat 1 d’agost el Reial decret llei 14/2022, de mesures de sostenibilitat econòmica, així com mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

Un document que inclou un Pla de xoc d’estalvi i gestió energètica en climatització per a reduir ràpidament el consum d’energia en edificis administratius, comercials i de pública concurrència, tal qual es defineix en el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), així com facilitar el compliment dels compromisos europeus derivats del conflicte a Ucraïna.

El decret impulsa també l’electrificació de l’economia, en agilitar les tramitacions de les xarxes i infraestructures i potència l’emmagatzematge i l’autoconsum.

El Grup Municipal de FEM SANT ANDREU ha preguntat aquesta setmana per escrit sobre quines de les obligacions incloses en aquest decret i que fan referència als immobles de les Administracions Públiques i altres immobles d’ús públic han estat aplicades a Sant Andreu de la Barca.

I també hem demanat quantes sol·licituds de bonificació d’IBI ha rebut l’ajuntament per instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica, i quin és el termini que triga aquest tràmit en el nostre municipi. (més…)

Compromís amb la transparència

Des de la candidatura municipalista de FEM SANT ANDREU tenim un compromís ferm i sòlid amb la transparència. Creiem fermament que l’ètica i la política han de constituir un binomi estret i permanent i així ho hem demostrat al llarg de tot aquest temps. Seguint aquesta tradició, publiquem les indemnitzacions reals que han cobrat els regidors i regidores de Fem Sant Andreu durant l’any 2021, per realitzar les seves funcions com a càrrec electe.

Volem reforçar el compromís amb la transparència i el retiment de comptes. Som la primera, i de moment l’única força política municipal que porta a terme aquest exercici de transparència amb la ciutadania.

La remuneració dels membres de les Corporacions Locals es regula a través de l’article 75 de la Llei de Bases de Règim Local. Hem de distingir entre dos tipus:

  • Retribucions per l’exercici dels seus càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial. 
  • Indemnitzacions d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats.

Als i les regidores de Fem Sant Andreu se’ls aplica el sistema remuneratiu d’indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats, això vol dir que no és un import fix al mes, sinò que en funció de la quantitat, la periodicitat de les convocatòries i l’assistència, l’import final pot variar. L’assistència a les diferents sessions està quantificat de la següent manera:

Cal matisar que aquests imports no han sofert cap revisió des del 2019. Tot i que els membres del govern s’han apujat les retribucions igual que la resta dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament.

Seguidament, us detallem les indemnitzacions que van percebre l’any 2021 els i les regidores de FEM SANT ANDREU, segons els certificats de retenció d’IRPF que emet l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. La mitjana mensual es calcula sobre 11 mesos, a l’agost no es cobren indemnitzacions, no hi ha sessions d’òrgans col·legiats.

Marc Giribet, regidor-portaveu: 7990€/anuals. Mitja mensual: 726 €

Retr_Marc-1

María Antonia Borbón, regidora: 5788€/anuals. Mitja mensual: 526 €

Retr_MariaAntonia-1

Sebastià Santos, regidora: 5015€/anuals. Mitja mensual: 455 €

Retr_Sebas-1

María José Escobedo, regidora: 5015€/anuals. Mitja mensual: 455 €

Retr_MariaJosé

Xavier Vila, regidora: 5865€/anuals. Mitja mensual: 533 €

Retr_Xavi-1

Eunice Martín, regidora: 5015€/anuals. Mitja mensual: 455 €

Retr_Eunice

 

Última projecció als Cinemes Atrium

Ahir una nodrida representació de Fem Sant Andreu encapçalada per Marc Giribet, va acompanyar última projecció als Cinemes Atrium. Després de molts anys ininterrompudament de cinema a Sant Andreu de la Barca, la ciutat es queda sense cap sala per gaudir del setè art.

     

Marc Giribet i la resta del grup municipal es va reunió amb els treballadors per preocupar-se per la seva situació i oferir-los ajuda. Seran 8 empleats i empleades els que perdran el seu lloc de treball. El fons de garanties salarials assumirà les indemnitzacions, els advocats de l’empresa i treballadors continuen negociant.

La representació de Fem Sant Andreu també va poder parlar amb un dels socis propietaris de mmoble. La direcció va traslladar a Fem Sant Andreu que amb les condicions actuals no podien continuar amb l’activitat, l’estat de degradació de l’espai i nul·la activitat comercial del centre comercial Atrium, ha fet impossible que els balanços econòmics fossin positius.

Marc Giribet ha afirmat: “No ens podem conformar amb una ciutat que perd serveis, això ens convertirà en una ciutat dormitori, sense vida i sense futur. Hem d’actuar per impulsar el futur de Sant Andreu, i hem de treballar per trobar alternatives d’oci perquè la ciutadania i el teixit comercial de la ciutat, continuïn compromesos i vius a Sant Andreu“. Afegint també, “Des de Fem Sant Andreu no ens conformem amb aquesta situació, volem recuperar el cinema a la ciutat i recuperar els serveis bancaris al Palau, i estem treballant i treballarem per aconseguir-ho“.

Demanem el retorn de les oficines bancàries que han marxat de Sant Andreu de la Barca

Aquest matí s’ha entegat una carta a la oficina de La Caixa de l’Avinguda Constitució 78, al barri del Palau, sol·licitant que es reconsideri la idea de tancar aquesta oficina bancària al nostre municipi.

Volem remarcar que a Sant Andreu només quedarà una oficina de CaixaBank que actualment ja té problemes de saturació de clients amb extenses cues per entrar a l’oficina o utilitzar els caixers, i que ara haurà d’absorbir les demandes dels clients del barri d’El Palau.

Demanem que reconsiderin la decisió del tancament d’aquesta oficina, pensant en els seus usuaris i en el bon servei que donen a aquesta zona de la població. I també tenint en consideració les dificultats que tindran gran part dels clients tant per desplaçar-se a una distància tant llarga com per la saturació i acumulació de persones que vulguin utilitzar els serveis dels caixers automàtics de la Store Caixabank de la Carretera de Barcelona.

Podeu llegir la carta sencera :

Carta_LaCaixa

Carta_LaCaixa

Por una ciudad segura

Hace unos días se publicó una estadística del Ministerio del Interior, que indicaba que del 2020 al 2022 las infracciones penales se incrementaron un 66,29%. Esto no es ninguna sorpresa, así lo indican los resultados obtenidos en las dos últimas encuestas donde la ciudadanía ya apuntaba que la inseguridad era uno de los principales problemas de la ciudad.

En FEM SANT ANDREU nos preocupa que la ciudadanía tenga una percepción de inseguridad. Pero todavía nos preocupa más, que el gobierno municipal presente síntomas de agotamiento y de no tener un plan claro para hacer frente a esta problemática.

En el 2020 desde FEM propusimos un conjunto de acciones de seguridad, entre ellas destacamos el aumento de la plantilla de policía local. Ahora mismo la ciudad dispone de 35 agentes formados, los mismos que en el 2011. Además, es fundamental recuperar el proyecto de la nueva comisaría de la policía local, así como un plan de seguridad de barrios con la figura del policía de barrio como eje de pivote. Este sistema de policía de proximidad lo podemos realizar conjuntamente con Mossos d’Esquadra como ya se hace en otras poblaciones o con agentes cívicos. Asimismo, se debería profesionalizar la figura de los agentes cívicos y formarlos debidamente para su cometido. No tengo la menor duda que pueden ser una pieza importante para ayudar a sostener el civismo y la convivencia en los espacios públicos, como era antes el “somatén”.

Indudablemente tenemos que modernizar el modelo de seguridad ciudadana. Por ejemplo, organizando rutas con mujeres y otros colectivos para que nos expliquen en qué puntos, calles o equipamientos de la ciudad, se sienten inseguras/os. O, análogamente, comunidades por barrio que a través de las nuevas tecnologías tengan conexión directa y bidireccional con la policía local, para reportar problemáticas de seguridad o incluso desmentir noticias falsas, que generan alarma social.

Es el momento de actuar, no nos podemos permitir estar más tiempo jugando a la estrategia de eludir responsabilidades y buscar culpables fuera, no aporta ninguna solución ni ningún beneficio a Sant Andreu.

Marc Giribet, Regidor-portaveu de Fem Sant Andreu

Proposta de millora de la seguretat vial C/ Francesc Macià

A principis de maig un grup de veïnes i veïns del carrer Francesc Macià, concretament dels habitatges numero 40, 42 i 44 es van posar en contacte amb el Grup Municipal de Fem Sant Andreu per transmetre’ns una sèrie de problemàtiques.

La principal és la falta de visibilitat que tenen els usuaris que aparquen el vehicle al pàrquing de la finca C/ Francesc Macià 40, 42 i 44 quan es volen incorporar a la via. Les places d’aparcament pròximes a la sortida del pàrquing comprometen la visibilitat en ambos direccions, Pallejà i centre vila.

Com poden veure a les imatges, independentment del volum del vehicle estacionat, la visió de la sortida de l’aparcament és limitada.

A més el veïnat ens demanen poder tenir aparcament de les motocicletes en la zona. El pàrquing més proper de motocicletes és a 350 metres. Aquest fet provoca que els usuaris d’aquests vehicles hagin d’aparcar a les places de cotxes o damunt la vorera.

El Grup Municipal de Fem Sant Andreu a finals de maig va presentar els següents punts de proposta:.

  1. Assegurar la zona amb dos fites d’abalisament i senyalització de transit H-75 per banda, per impedir l’estacionament irregular de vehicles.
  2. Habilitar entre 3 i 5 places d’aparcament de motocicletes en direcció centre vila. Sempre i quan no obstaculitzi la visió. Amb l’objectiu de no tenir motocicletes estacionades a les voreres.
  3. Compensar les tres possibles places d’aparcament suprimides en pro de la visibilitat i seguretat viaria, en el mateix C/ Francesc Macià intersecció amb C/ Josep Irla i Josep Tarradellas. Substituint les places d’aparcament de motocicletes, per dues o tres places de vehicles.

Seguidament, podeu consultar la proposta que es votarà al plenari municipal del pròxim 30 de juny:

Proposta_Francesc_Maci_40 (1)

Demanem l’accés lliure a la piscina d’estiu, quan hi hagi episodis de calor extrema

La formació municipalista demanarà al plenari municipal establir un protocol  vinculat al  pla local d’emergencies (DUPROCIM), per l’obertur de la piscina d’estiu amb accés gratuït, quan s’estableixi risc alt i moderat per onada de calor.

Molts municipis han entès la importància d’oferir a la ciutadania serveis extraordinaris en aquests casos d’onades de calor, que desgraciadament seran més freqüents, tal com ens han dit els experts. Un d’aquests serveis és l’obertura de les piscines municipals per combatre les altes temperatures.

Per aquest motiu des de Fem Sant Andreu, proposem l’accés gratuït a la piscina de Can Salvi sempre que el Servei Meteorològic de Catalunya prèviament hagi activat l’avís d’onada de calor amb risc alt (color taronja) o molt alt (color vermell). Com ja vàrem fer el 2019 i 2021.

L’única limitació serà que es respecti l’aforament permès. En cas que aquest s’exhaureixi, caldria valorar un sistema de rotació perquè tothom hi pugui accedir.

En aquest mes de juny Sant Andreu de la Barca ha patit un cop més els efectes del canvi climàtic, aquesta vegada en forma d’onada de calor. Com ja va passar al mes d’agost i juliol del 2021, la nostra població havia d’aguantar en les hores centrals del dia temperatures superiors als 40 graus, agreujats per un alt percentatge d’humitat ambiental, a causa de l’entrada d’una massa d’aire molt càlida procedent del nord d’Àfrica.

Seguidament, podeu consultar la proposta que es votarà al plenari municipal del pròxim 30 de juny:

Proposta_Accés_gratuit_piscina

Fem Sant Andreu pide que el bus a demanda llegue a todo el municipio

En el plenario municipal de marzo el grupo de Fem Sant Andreu, presento una propuesta para que el bus a demanda tuviera paradas en el barrio de la Solana. Este era el único lugar de todo el municipio donde este servicio de bus, no tenía presencial. Con la planificación de movilidad urbana, desgraciadamente nuestro consistorio ha olvidado uno de los barrios más poblados de nuestro municipio, así como la desconexión de varios servicios esenciales del resto del municipio.

El Partido Socialista y Ciudadanos, los dos en el gobierno municipal, votaron en contra de la propuesta. No justificaron su voto, como siempre dijeron que el sistema funcionaba muy bien y que no hacía falta ampliar el número de paradas.

El bus a demanda es un servicio bajo petición a través de una aplicación instalada a los smartphones o la realización de una llamada, con el objeto de reserva el servicio de parada del bus. Es un servicio compartido con Castellví de Rosanes (con 16 paradas) y Sant Andreu de la Barca (con 21 paradas).

Con más de 257.000 m² de extensión, el barrio de la Solana es uno de los mayores cascos urbanos del municipio. Entre el cauce del Llobregat y la carretera N-II supone casi el 10% del terreno urbanizable de Sant Andreu de la Barca. En su área se concentran más de 100 establecimientos que componen su variedad y fortaleza comercial, y que alcanzan y dan servicios a la zona con mayor densidad de población por metros cuadrados del municipio.

El hecho de no ampliar las parades en el barrio provoca que el resto del municipio no tenga una fácil conexión con servicios esenciales como Correos, el banco de los alimentos, el CUAP, el Cementerio, el Tanatorio, o la empresa que gestiona el agua (AQUALIA) sin olvidar todo el tejido comercial que lo conforma. Así como también, favorecer las conexiones con el pabellón polideportivo Josep Pla, para ofrecer una opción sostenible de movilidad a las familias de los deportistas, que se podrán desplazar de una manera autónoma y segura.

Seguidamente la propuesta que presentó Fem Sant Andreu al gobierno municipal:

moció_Arribada_Bus_Solana_Rev1

Atenció: aquest lloc web utilitza cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació, així com per a oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús., Més .plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies