Comunicat de premsa Fem Sant Andreu

🔴 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧

Fem Sant Andreu proposa Marc Giribet com a alcalde al ple de constitució de l’Ajuntament.

Comunicat Fem Sant Andreu

Les eleccions del passat 26 de maig, han deixat un nou escenari polític a Sant Andreu de la Barca. Fem Sant Andreu es converteix en la força política que més ha crescut, respecte a les últimes eleccions municipals del 2015. Els magnífics resultats, on s’han doblat el número de vots i de regidors, ens han convertit de quarta a segona força al plenari. Tanmateix, volem felicitar el partit socialista per la seva victòria.

La formació va celebrar el passat dilluns 10 de juny una assemblea extraordinària. Més enllà d’analitzar resultats electorals, l’assemblea va establir la postura amb la que Fem Sant Andreu encarà el ple de constitució de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el pròxim dissabte 15 de juny.

Després d’encapçalar reunions amb els grups de Podem i Ciutadans, constatem que cap de les dues formacions mostren predisposició en explorar possibles majories alternatives. A la vegada aquestes forces estan negociant amb el PSC un pacte investidura i/o de govern.

Un cop comprovat que el PSC no vol tenir cap relació ni diàleg amb Fem Sant Andreu, com tampoc cap proposta. La nostra formació presentarà el candidat Marc Giribet, com l’alcaldable del canvi al ple de constitució. Ho farem per higiene democràtica, per lleialtat als nostres votants i per coherència amb el projecte regenerador amb el que hem aconseguit ser l’opció real de canvi.

El PSC tot i ser la força més votada, no ha obtingut majoria absoluta. Consideraríem un acte poc democràtic i irresponsable actuar al marge de la resta de forces polítiques i obviant i silenciant la veu de la majoria dels votants del passat 26 de maig.

Assumim el nostre paper de líders de l’oposició. Constatant de moment, que som la única oposició que aposta i treballa pel canvi i per la regeneració política del nostre Ajuntament.

Farem una oposició responsable, vigilant i constructiva. Estendrem la mà al govern resultant, per lluitar contra totes les desigualtats que es visquin als nostres carrers, places i barris. Apel·lem a un treball col·lectiu i participatiu de totes les forces polítiques i ciutadanes per millorar i condicionar les polítiques municipals, i especialment totes aquelles de l’acció de govern que afecten al dia a dia del nostre municipi i de la seva ciutadania.

#FemSantAndreu #SantAndreudelaBarca

GRÀCIES SANT ANDREU!

Fem Sant Andreu aconsegueix ser la segona força i alhora la que més creix respecte a les eleccions del 2015. Ens convertim en l’única alternativa de govern possible a Sant Andreu de la Barca, encapçalem l’oposició gairebé doblant al nostre perseguidor. Respecte a les eleccions del 2015, 🔝 els resultats en nombre de vots i regidors. Incrementem 1⃣3⃣7⃣4⃣ vots i 9,8 punts en percentatge de vot. També celebrem l’increment de participació 6,64 punts respecte al 2015, quedant-se a un 61,59%.

Felicitem el Partit dels Socialistes pels bons resultats obtinguts. 🚫Aquests els obliguen, a tenir en compte l’oposició per mantenir la iniciativa política.

Lamentem la divisió dels partits d’esquerra😞 en aquests comissis. Sumats al projecte de Fem Sant Andreu com un gran front d’esquerres, hauríem aconseguit debilitar un govern i un alcalde que s’eternitza eleccions rere eleccions. I hagués propiciat una majoria alternativa a Sant Andreu de la Barca.

🔜El projecte de Fem Sant Andreu tot just comença. Tenim la convicció que som i serem una gran eina per Sant Andreu. Som profundament d’esquerres i republicans, i aquest espai sabem que encara podem ser més. El futur segur que és canvi, suma’t per fer-lo possible.

GRACIES SANT ANDREU

#FemSantAndreu #SantAndreudelaBarca

Envelliment actiu / Envejecimiento activo

Envelliment actiu

L’OMS defineix l’envelliment actiu com “El procés d’optimitzar les oportunitats de salut física, mental i social que permetin a la gent gran participar activament en la societat sense patir discriminació i gaudir d’una qualitat de vida bona i independent”.

D’aquesta definició es poden treure tres punts fonamentals: salut (física i mental), seguretat (protecció i dignitat) i participació (socialització i autorealització personal)
A FEM Sant Andreu afrontem el canvi demogràfic defensant el dret a Sant Andreu de la Barca per a totes les edats i valorant la participació en tots els cicles vitals, entre ells de la nostra gent gran.
I per això apostem per un seguit d’accions enfocades envers un Envelliment Actiu que ajudi als nostres grans a conduir la seva vida quotidiana aprofitant al màxim les oportunitats, segons les seves necessitats, capacitats i aspiracions.

I volem garantir uns hàbits saludables a través de programes específics d’activitat física, alimentació saludable i prevenció sanitària
Sense oblidar-nos de la importància per a la nostra Gent Gran de ser actius socialment i per això apostem per la descentralització del Casal de la Gent Gran (perquè no tothom hi pot accedir), per apropar activitats a centres cívics o culturals a tot el municipi (amb xerrades, formació, tallers, sortides…)
I valorant tot allò que l’experiència de la vida ens pot oferir.00

Des de FEM Sant Andreu volem esborrar les barreres generacionals gràcies a projectes com l’Escola de Vida on grans, infants i jovent puguin establir nexes d’unió i coneixença que enriqueixi a tothom, o com el projecte de Mentoring, és a dir tutorització entre prejubilats/jubilats i emprenedors.

Envejecimiento activo
La OMS define el envejecimiento activo como “El proceso de optimizar las oportunidades de salud física, mental y social que permitan a la gente mayor participar activamente en la sociedad sin sufrir discriminación y disfrutar de una calidad de vida buena e independiente”.

De esta definición se pueden sacar tres puntos fundamentales: salud (física y mental), seguridad (protección y dignidad) y participación (socialización y autorrealización personal)
En FEM San Andreu afrontamos el cambio demográfico defendiendo el derecho a Sant Andreu de la Barca para todas las edades y valorando la participación en todos los ciclos vitales, entre ellos nuestra gente mayor.
Y por eso apostamos por una serie de acciones enfocadas hacia un Envejecimiento Activo que ayude a nuestros mayores a conducir su vida cotidiana aprovechando al máximo las oportunidades, según sus necesidades, capacidades y aspiraciones.

Y queremos garantizar unos hábitos saludables a través de programas específicos de actividad física, alimentación saludable y prevención sanitaria
Sin olvidarnos de la importancia para nuestra gente mayor de ser activos socialmente y por eso apostamos por la descentralización del Casal de la Gente mayor (porque no todo el mundo puede acceder), para acercar actividades a centros cívicos o culturales en todo el municipio (con charlas, formación, talleres, salidas…)
Y valorando todo aquello que la experiencia de la vida nos puede ofrecer.

Desde FEM San Andreu queremos borrar las barreras generacionales gracias a proyectos como la Escuela de Vida donde grandes, niños y jóvenes puedan establecer nexos de unión y conocimiento que enriquezca a todo el mundo, o como el proyecto de Mentoring, esto es tutorización entre prejubilados/jubilados y emprendedores.

Parlem de :

Transparència, gestió i participació

Us deixem el vídeo del microacte del dilluns 13 de maig

Infància, jovent i gent gran

Us deixem el vídeo del microacte del dimarts 14 de maig

Cultura

Us deixem el vídeo del microacte del dimecres  15 de maig

Serveis socials i igualtat

Us deixem el vídeo del microacte del dijous 16 de maig

Esports

Us deixem el vídeo del microacte del dijous  17 de maig

Transparéncia, gestió i particpació

Fem Sant Andreu - Transparència

Des de Fem Sant Andreu impulsarem un conjunt de mesures en participació, gestió i transparència per tal d’empoderar la societat santandreuenca en les decisions que afecten al nostre municipi.

A nivell de transparència impulsarem entre d’altres les següents mesures:

  • Realitzarem una auditoria tècnica retroactiva dins del primer any de govern, publicant els resultats en tots el canals de comunicació de l’Ajuntament.
  • Actualitzar els mitjans de comunicació digitals de l’Ajuntament per tal d’establir un canal de comunicació àgil entre el ciutadà i la corporació.
  • Elaboració d’un codi ètic que reguli el comportament de tot el personal de l’Ajuntament.

A nivell de participació :

  • Facilitar la participació real i efectiva de la ciutadania en els assumptes del municipi, mitjançant les associacions de veïns, entitats i col·lectius socials
  • Crear un calendari global d’actes del municipi, comarcal, per tal de garantir la coordinació de les entitats culturals del nostre municipi.
  • Calenderitzar les visites de l’equip de govern als barris, per tal de rebre de primera mà els comentaris de la ciutadania.
  • Millorarem la participació ciutadana durant els plens, per tal de cap pregunta o inquietud quedi sense resposta.

A nivell de gestió :

  • Establirem un programa de notificació d’incidències, suggeriments i queixes que esdevindrà una eina efectiva de comunicació.
  • Farem difusió, seguiment i justificació del nostre Pla d’Acció Municipal.
  • Impulsarem indicador de professionalitat i de qualitat del servei en l’adjudicació de contractes públics, estandarditzant els plecs de condicions tècniques i econòmiques en funció de la legislació.

Indicar que aquests només son alguns dels punts que portem al Pla d’Acció Municipal, que n’hi ha molts més, volem demostrar que hi ha una altra manera de fer política municipal, més propera, més participativa, més transparent.

Només ens queda demanar-vos la vostra confiança el diumenge 26 de maig a les eleccions municipals a Sant Andreu de la Barca.

👮🏻‍♀️POR LA TRANQUILIDAD DE VIVIR EN SANT ANDREU DE LA BARCA👮

👩‍🏫Teniendo como punto de partida la prevención y contando con la colaboración de la ciudadanía, es imprescindible por el bien de la convivencia, promover desde todos los ámbitos, el civismo, el respeto por los espacios públicos y la garantía de la seguridad.👨🏻‍🏫

Fem Sant Andreu tiene la firme convicción que hay que llevar a cabo acciones e implementar los medios necesarios para lograr la identificación y apropiación por parte de la ciudadanía de los valores de convivencia y civismo y garantizar la seguridad a los espacios públicos y privados.

Por eso apostamos por:
• Elaborar un proyecto por unas nuevas dependencias policiales y servicios de seguridad que garantice su funcionalidad y operatividad 🚔
• Estudiar la posibilidad de ampliar los efectivos de la Policía Local y dotarlos de los medios técnicos adecuados. 👮🏼‍♀️
• Potenciar la policía de proximidad creando la figura del Policía de Barrio👮
• Mejorar la vigilancia nocturna tanto en las zonas residenciales como las industriales 🏘️🏗️
• Mejorar el alumbrado de los barrios para evitar zonas oscuras.🌃💡
• Habilitar un espacio por el helicóptero sanitario del SEM🚁
• Promover charlas sobre convivencia y civismo 🌄


#femsantandreu #vecinosporelcambio #femseguretat #femcivisme #fempam#santandreudelabarca

👩PERSONES AL SERVEI DE LES PERSONES👨

Els Seveis Socials engloben programes, serveis i intervencions orientades a garantir les necessitats socials bàsiques i millorar el benestar social de la nostra ciutadania.🏥

🚨Des dels diferents serveis cal acompanyar situacions personals, familiars o socials que requereixin un suport, una valoració de la situació i una orientació sobre els recursos, prestacions i serveis més adequats a les necessitats detectades.
Cal estar a l’alçada per atendre als col·lectius més vulnerables, garantir les necessitats bàsiques i atendre les urgències socials.🏡
Per tot això considerem imprescindible:
• Crear un servei d’atenció prioritari per afavorir l’atenció inmediata a les persones en situació d’urgència social.🚨
• Creació d’un menjador social per garantir una alimentació adequada i un espai de relació social per a col·lectius en situació de fragilitat👩‍🍳
• Establir una xarxa per lluïtar contra l’aïllament i potenciar l’acompanyament de la gent gran facilitant així la permanencia als seus domicilis. 👵👴
• Acollida, orientació i seguiment de persones en risc d’exclusió social.🏨

#femsantandreu #vecinosporelcambio #femserveissocials #fempam#santandreudelabarca