👩PERSONES AL SERVEI DE LES PERSONES👨

Els Seveis Socials engloben programes, serveis i intervencions orientades a garantir les necessitats socials bàsiques i millorar el benestar social de la nostra ciutadania.🏥

🚨Des dels diferents serveis cal acompanyar situacions personals, familiars o socials que requereixin un suport, una valoració de la situació i una orientació sobre els recursos, prestacions i serveis més adequats a les necessitats detectades.
Cal estar a l’alçada per atendre als col·lectius més vulnerables, garantir les necessitats bàsiques i atendre les urgències socials.🏡
Per tot això considerem imprescindible:
• Crear un servei d’atenció prioritari per afavorir l’atenció inmediata a les persones en situació d’urgència social.🚨
• Creació d’un menjador social per garantir una alimentació adequada i un espai de relació social per a col·lectius en situació de fragilitat👩‍🍳
• Establir una xarxa per lluïtar contra l’aïllament i potenciar l’acompanyament de la gent gran facilitant així la permanencia als seus domicilis. 👵👴
• Acollida, orientació i seguiment de persones en risc d’exclusió social.🏨

#femsantandreu #vecinosporelcambio #femserveissocials #fempam#santandreudelabarca

⚽️IMPULSAR UNA POLITICA ESPORTIVA QUE RECONEGUI I POTENCII EL PAPER INCLUSIU, EDUCATIU I TRANSMISSOR DE VALORS DE L’ESPORT🏀

🏑Sant Andreu de la Barca és un municipi que estima l’esport.🏓

🎯Desde Fem Sant Andreu considerem com a objectiu prioritari impulsar una política esportiva no intervencionista que doni suport i dinamitzi a les nostres entitats que fan una tasca imprescindible per a fer de l’esport una realitat de salut, educativa, social i de lleure.🎖️

L’esport ha d’esdevenir una eina per a l’educació, la formació, la transmissió de valors positius i la inclusió social. Cal garantir l’accés universal a la pràctica esportiva.🏊

Per això entre les nostres propostes destaquem:

• Crear els convenis AMPA-CLUB que permeti a els clubs esportius de la ciutat i incentivar la pràctica esportiva entre els infants a través de les activitats extraescolars. Tots dins un marc d’igualtat entre clubs, modalitats i centres.
• Impulsar l’actualització i millora del Pavelló Josep Pla per tal de posar a l’abast de Sant Andreu de la Barca un nou pavelló municipal.🏟️
• Ampliar la zona de Fitness del complex L’11 amb 300m², per tal d’incrementar l’oferta cardiovascular, muscular i noves formes d’entrenament funcional.🎽
• Senyalitzar els camins de muntanya per promocionar l’esport al nostre entorn natural i dissenyar més activitats de caire lúdic.🏞️

#femsantandreu #vecinosporelcambio #femesport #fempam#santandreudelabarca

SANT ANDREU DE LA BARCA, UNA CIUTAT QUE ES MOU AMB TU.

🚗Cal establir un Pla de Mobilitat Urbana que esdevingui l’eina de planificació per configurar estratègies de mobilitat sostenible, garantir l’accessibilitat i buscar solucions als problemes d’estacionament tenint present les diferents zones i usos. 🏍
Desde @FemSantandreu som conscients de la seva importància i de la necessitat de comptar amb la participació de totes les parts implicades (veïns, comerços, Administració…).
🅿️L’estacionament s’ha convertit en un dels principals mals de cap al nostre municipi. L’aparcament regulat és present a la majoria de municipis del nostre entorn. L’alta ocupació d’aparcament en alguns barris dificulta a les persones residents deixar el vehicle prop dels seus domicilis. Facilitar l’aparcament al residents, dissenyar zones de rotació, aparcament de curta durada són alguns dels punts a estudiar i debatre.
♿️Garantir l’accés per a tothom a la mobilitat evitant l’exclusió de certs sectors significa resoldre les barreres arquitectòniques, revisar voreres, adaptar carrers i accesos.
🚲I evidentment promoure una mobilitat sostenible redissenyant el carril bici, tenint present els nos sistemes de mobilitat i garantint la seguretat i el confort dels vianants. 🛴

#femsantandreu #vecinosporelcambio #fempam #femmobilitat#santandreudelabarca

🎭🎨FER DE LES ENTITATS EL MOTOR REAL DE LA CULTURA A SAB🖼️🎭

Entenent com entenem desde Fem Sant Andreu la cultura com un dels eixos vertebradors de la nostra política municipal i partint de la gran diversitat associativa i cultural del nostre municipi, considerem la cultura com una eina de cohesió, integració i participació.
Per part de Fem Sant Andreu tenim la ferma convicció que cal empoderar les entitats i associacions culturals del nostre municipi per a situar-les com principal motor de la vida cultural de Sant Andreu de la Barca, dotant-los de les eines i mitjans necessaris i recolzant la seva tasca tant a nivel local com més enllà del nostre municipi. 
🎚️A partir d’un anàlisi de la realitat cultural de Sant Andreu de la Barca que ens permeti conèixer les flebleses i punts forts volem elaborar un Pla local de Cultura per a poder dissenyar les propostes de futur, que suposi la recuperació de tradicions perdudes i la incorporació de noves tradicions i experiències gràcies a la diverses comunitats que formen part del nostre poble.
🎊🎉També apostem per la creació d’una Comissió de Festa Major per redissenyar-la, desvincular-lo del component polític i dotar de veu real a les entitats del municipi pel disseny d’actes i activitats. Diversificar actes i escenaris, retornar la Festa Major als carrers i als barris, retornar-la a la gent, per fer-la no tant sols públic sino part activa i directa.
⛩️I no oblidar el nostre patrimoni, material e inmaterial, apostem per l’el·laboració d’un mapa patrimonial que ens permeti identificar-lo, recuperar-lo i posar-lo en valor a nivel local i comarcal.

#femsantandreu #vecinosporelcambio #fempam #femcultura#santandreudelabarca

🏠LA VIVIENDA, UN BIEN DE PRIMERA NECESIDAD.🏡

Para Fem Sant Andreu consideramos necesario implementar una política de vivienda que tenga presente a la juventud, la gente mayor y todos los grupos en riesgo de exclusión social. Más allá del valor como bien de inversión, consideramos la vivienda como un bien de primera necesidad.

❗Por eso queremos:

1.-Promover políticas de alquiler garantizado y de carácter social para que todo el mundo pueda acceder a una vivienda digna.

2.-Establecer mecanismos para afrontar las situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda.

3.-Trabajar con entidades sociales y asociaciones de vecinos para movilizar las viviendas vacías.

4.- Fomentar la rehabilitación de las viviendas priorizando la seguridad, la sostenibilidad y la eficiencia energética.

5.-Fruto del proceso de envejecimiento de la población, prever las actuaciones necesarias para favorecer la estancia de la gente mayor a sus viviendas.

#femsantandreu #vecinosporelcambio #fempam #femhabitatge#santandreudelabarca

Candidatura Municipalista

S’apropa una nova campanya electoral, europees i municipals, acaben de passar unes de generals i ja estan els polítics de nou a la càrrega, amb promeses i regalant-me les orelles.

És això el que estàs pensant?

Bé, hi ha una diferència molt gran entre generals, europees i autonòmiques amb les municipals, que és la proximitat, la vocació i les ganes de poder canviar les coses perquè tots, qui ens presentem inclòs, puguem gaudir d’un millor lloc on viure.

No és el primer cop que em presento, però si que és el primer cop que ho faig sota la plataforma FEM.

No m’he d’amagar, sóc militant d’ERC, però tractant-se de polítiques municipals hem de deixar sigles a banda i unir-nos amb tots aquells que tinguessin una fita molt clara:

Fer un Sant Andreu Millor. I per això aquesta unió amb Vecinos por el Cambio.

I pots pensar: paraules buides, fotos en unes pancartes, “slogans pegadizos”, doncs jo sóc dels que volen explicar que hi ha més enllà, i perquè penso que si tenim que demanar la teva confiança, t’hem de demostrar que ens la mereixem.

Així doncs, si vols saber qui treballarà Per a Tu aquesta pròxima legislatura et faré quatre pinzellades:

  • Hem creat el nostre programa amb més de 50 associacions i entitats.

¿que vol dir això?

Doncs que quan parlem d’associacionisme, de potenciar les entitats i de dinamitzar la vida i les activitats al municipi, sabem de què parlem. Hem treballat amb veïns, AMPA’s, entitats esportives, castellers, diables, centres excursionistes, culturals i un llarg etcètera, amb persones que ocupen càrrecs de presidència, col·laboració i participació en totes aquestes entitats…

En resum, t’escoltem, t’entenem, ho hem viscut i podem aplicar els canvis per millorar la relació amb l’administració pública.

  • Els nostres candidats han ocupat més de 70 llocs de treball diferents, amb 8 emprenedors (que pots veure a la secció de currículums), en àmbits tan diferents com el comerç, els serveis, la tecnologia, industrial, l’administració, l’ensenyament i càrrecs de direcció, comitè empresa, administració pública, finances… tant en projectes locals com internacionals. Aquesta varietat personal i professional ens dona una visió molt àmplia de com unir l’experiència de la proximitat amb l’aplicació de metodologies i eines més globals.

I el que ens queda per fer amb el teu ajut…

Suposo que ho hauràs vist i aniràs rebent més informació, costa resumir 50 objectius i 222 accions en poques paraules i per això les hem incloses en el PAM.

Però això no és el més important, el punt clau diferencial és la participació, el fet que tu tindràs l’opció de decidir el Sant Andreu que vols. I com exemple el propi PAM, on ens hem reunit amb més de 25 entitats del municipi i hem construït plegats la versió actual del Pla de Govern, que no definitiva, ja que estem oberts a noves aportacions que puguin arribar de necessitats o actuacions més prioritàries.

Així doncs, aquí estem i estarem, per qualsevol dubte que tinguis i proposta que ens vulguis fer arribar.

David Solsona i Font

PREPARATS PER AFRONTAR ELS REPTES AMBIENTALS DEL NOSTRE ENTORN

Sant Andreu de la Barca, com la resta de municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha d’afrontar uns reptes ambientals derivats de l’entorn i el seu propi funcionament com a municipi.

En aquesta àrea desde Fem Sant Andreu ens plantejem diversos eixos d’actuació com són:

Sostenibilitat i reciclatge, creant activitats i xerrades tant entre els centres educatius com a nivel veïnal per fomentar el reciclatge i la consciencia mediambiental, promovent la recollida sel·lectiva tant a nivell domèstic com a nivel comercial i treballant per revertir en els barris els resultats d’aquesta recollida

Respecte pel nostre entorn natural, fent un estudi per conèixer l’estat dels nostres boscos i poder planificar les accions necessàries, creant un pla de recollida de fusta i residus per reduïr el risc d’incendis i la degradació de l’entorn, realitzant una vigilancia activa de les zones de muntanya per controlar i aturar l’incivisme i senyalitzar i fer difusió dels nostres camins rurals.

La nostra intenció és treballar per a que Sant Andreu de la Barca esdevingui un referent real a nivel comarcal pel que fa a la protecció del medi ambient, la biodiversitat i el respecte i civisme amb el nostre entorn natural

#femsantandreu #vecinosporelcambio #fempam #femmediambient #santandreudelabarca

JUVENTUD, TRABAJAR EL PRESENTE PARA GARANTIZAR EL FUTURO DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Partiendo de la base que creemos necesario hacer un diagnóstico inicial para conocer la situación de la población joven de nuestro municipio, tenemos la firme convicción que es imprescindible poner al alcance de la juventud las equipamientos, recursos y servicios necesarios porque entiendan Sant Andreu de la Barca como una ciudad donde crecer, formarse y establecerse. Porque entiendan Sant Andreu de la Barca como su ciudad.

La juventud, nuestro presente y sin lugar a dudas nuestro futuro. Por eso hay que llevar a cabo políticas sociales, de formación, culturales y de participación que favorezcan el arraigo y la identidad de nuestra juventud con Sant Andreu de la Barca.

Incentivar y promover la actividad cultural, formativa, deportiva y cooperativa creando espacios de confluencia real entre entidades y juventud.

Desde FEM SAN ANDREU estudiamos la creación un Ateneo que dé cabida en entidades juveniles y culturales y que acontezca el punto de partida de intercambios y sinergias colaborativas.

Teniendo presente que concebimos la juventud como uno de los principales actores transformadores de nuestra sociedad , como tales, hay que dotarlos de herramientas y órganos de participación (real). Se por eso que apostamos por la creación de un CONSEJO JUVENIL totalmente diferenciado de la concejalía de juventud, con plena libertad para hacer sentir su voz y propiciar una participación directa en todos aquellos aspectos que como colectivo se los son próximos.

Como parte del futuro de nuestro municipio, hay que trabajar para facilitar la emancipación de nuestra juventud apoyándolos y acompañándolos en su trayectoria educativa y formativa y posterior incorporación al mercado laboral.

Hacer jóvenes responsables con su pueblo, con su entorno, con su gente, es hacer un San Andreu responsable, cívico, solidario, es invertir en el principal capital que tenemos, NUESTRA GENTE.

#juventudsab #femsantandreu #vecinosporelcambio #santandreudelabarca

Presentació de la candidatura de Fem Sant Andreu

☑️El Cafè-Restaurant El Casino ha acollit el dissabte 13 d’abril, la presentació de la candidatura de Fem Sant Andreu. Durant l’acte els diversos candidats de la nova formació municipalista, han exposat diferents punts del projecte. L’acte l’ha tancat el candidat a l’alcaldia Marc Giribet, recordant entre altres coses que Fem Sant Andreu és una candidatura transversal i l’única capaç de sumar prou suports per materialitzar el canvi.

☑️El Café-Restaurando El Casino ha acogido el sábado 13 de abril, la presentación de la candidatura de Fem San Andreu. Durante el acto los diversos candidatos de la nueva formación municipalista, han expuesto diferentes puntos del proyecto. El acto lo ha cerrado el candidato a la alcaldía Marc Giribet, recordando entre otras cosas que Fem San Andreu es una candidatura transversal y la única capaz de sumar suficientes apoyos para materializar el cambio.

#FemSantAndreu #SantAndreudelaBarca #VecinosPorElCambio