Ple Ordinari 24 de febrer 2022

Published by Fem Sant Andreu on

ple 24022022 resolutoria

ple 24022022 resolutoria

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari núm. A1112022000001, de data 27 de gener de 2022. -A FAVOR-

1.2. Aprovació de l’Organigrama funcional de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i el seu annex en el qual es defineixen les missions i funcions dels diferents nivells organitzatius. -A FAVOR-

1.3. Aprovació de la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treballs dels treballadors/es de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. -A FAVOR-

D’aquesta relació de treball ens agraden diverses qüestions:

 • La creació del nou lloc de treball de Delegat de Protecció de Dades, que en els pròxims exercicis ha d’implicar la creació de la corresponent plaça en plantilla de Tècnic/a Superior.
 • Aquesta modificació parcial també inclou dues reclamacions del grup municipal de FEM:
  • Creació del nou lloc de treball de Cap de Servei del Sots-grup A2, que inclou la cap de Servei de l’Oficina Habitatge.
  • Creació del nou lloc de Tècnic/a Auxiliar Gestió Documental.
 • Estem d’acord en la nova estratègia de evolucionar les places de conserge a les d’Administratiu. Podrem optimitzar les funcions i alliberar els equips tècnics de tasques perquè les pot assumir aquest nou lloc d’administratiu. 

 

 • Increment dotació d’un lloc més d’Auxiliar de Biblioteca, que comporta també la corresponent creació de la plaça a plantilla. Ens agradaria que amb la redistribució del personal, és pedin efectius d’atenció als usuaris de la biblioteca. 
 • – Amortitzar un lloc de Caporal a la policia local, així alliberarem un lloc mes d’agent.

Però també hi ha coses que no ens agraden, per exemple que en la descripció de la fitxa descriptiva del lloc, consti que la plaça que és modifica de Tècnic/a Mitjà Relacions Institucionals Protocol. L’elecció d’aquesta plaça és de lliure designació, no ho entenem. No considerem que el lloc sigui d’un elevada responsabilitat o que requereixen una confiança personal per exercir-ne les funcions. Per tant, no trobem per enlloc la justificació.

Respecte a la creació del nou lloc de Gerent, com personal directiu professional. Dues apreciacions

 • Ens creen dubtes les funcions a la fitxa descriptiva, on la gran majoria d’acció té a veure amb la dirigir i comandar. I en una estructura tan gran com un adjuntament, tenim por que aquesta figura sinó es ben triada, es converteixi en un coll d’ampolla.
 • Considerem i així ho vàrem exposar a la comissió informativa, que unes de les funcions principals d’aquest coordinador directiu o gerent,  que hauria de depurar els procés de l’administració per fer-los més eficients, efectius i fàcils.
 • Creiem que l’experiència en un lloc similar hauria de ponderar molt més, ja que es el primer cop que l’Ajuntament té una figura com aquesta, i s’ha d’obrir molt de camí i canviar maneres molt arrelades i culturals de treballar. 

1.4. Aprovació del Protocol per regular la prestació del servei en la modalitat de teletreball a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. -A FAVOR-

1.5. Aprovació de les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’increment de l’ocupació efectiva amb la contractació de treballadors/es en situació d’atur de Sant Andreu de la Barca (Sant Andreu Avança per l’Ocupació VIII). -A FAVOR-

2. PART DE CONTROL

ple 24022022 control

2.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa.

2.2. Retre compte al Ple de la corporació dels Decrets número 2022DECL000127; 2022DECL000138; 2022DECL000229 i 2022DECL000318, de dates 25 i 26 de gener i 7 i 17 de febrer de 2022.

2.3. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de les dades corresponents al període mitjà de pagament segons el càlcul que contempla el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, referides al quart trimestre del 2021.

2.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al Quart trimestre del 2021.

2.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al quart trimestre del 2021. 

2.6. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 9 de febrer de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022002081, en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran del municipi. -A FAVOR- 

Respecte la moció institucional, aprovada el 28 de gener pel plenari per reclamar a la banca un servei i atenció adequades, especialment aquells que no poden accedir a les gestions online. Algunes entitats bancàries de Sant Andreu de la Barca encara segueixen sense donar servei presencial ni suport a la gent gran. Que ha fet el consistori per solucionar aquesta qüestió.

2.7. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 10 de febrer de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022002230, per garantir la transparència i la integritat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca davant les irregularitats detectades per l’Oficina Antifrau de Catalunya. -A FAVOR-

2.8. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 10 de febrer de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022002230, per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones. -A FAVOR-

2.9. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 11 de febrer de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022002240, sobre l’exclusió dels serveis bancaris dels col·lectius no digitalitzats i territoris poc poblats i la pèrdua de qualitat dels serveis. -A FAVOR-

2.10.Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 11 de febrer de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022002240, amb motiu del 8M, Dia Internacional de les Dones. -A FAVOR-

2.11.Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 11 de febrer de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022002300, amb motiu del Dia 8 de març, Dia Internacional dels drets de les dones. -A FAVOR-

Categories: Plenaris

0 Comments

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà.

Atenció: aquest lloc web utilitza cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació, així com per a oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús., Més .plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies