Ple Municipal Octubre 2021

Published by Fem Sant Andreu on

Ple municipal Octubre 2021

Part Resolutòria

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari núm.A1112021000013, de data 30 de setembre de 2021. –A FAVOR-

1.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets de l’Alcaldia núm. 2021DECL002018; 2021DECL002082 i 2021DECL002106, de dates 28 de setembre; 5 i 9 d’octubre de 2021, relatius a la contractació de cinc persones dins el Programa de garantia juvenil a Catalunya, per a treballar a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per un període de sis mesos; de delegació de forma indistinta en tots els regidors/es de l’Ajuntament, de les competències de l’Alcaldia per fer matrimonis civils; i de realització d’un contracte laboral a dues persones com a monitors/es
d’alfabetització digital dins el Punt d’Orientació Digital, per un període de nou mesos. –A FAVOR-

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 6 d’octubre de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021017768, pel qual ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità de data 28/09/2021, d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes metropolitanes de tractament i disposició de residus municipals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. –A FAVOR-

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 11 d’octubre de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021018209, pel qual
ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità de data 28/09/2021, d’aprovació definitiva del Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. –A FAVOR-

1.5. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals municipals, que hauran de regir per a l’exercici de 2022. –EN CONTRA-

La situació econòmica de moltes famílies és fràgil, la Covid ha posat en risc moltes vides i ara els seus efectes més importants, es fan evidents en les butxaques de totes i tots. Hem perdut capacitat d’estalvi, els subministraments bàsics com el gas i l’electricitat es troben disparats i això fa que s’encareixin productes i serveis de primera necessitat per a tots. A més a més, es preveu que per a l’any 2022 el cost de la vida augmenti al voltant d’un 3,1%, però segurament els salaris i les pensions no s’actualitzaran en les mateixes quantitats per poder fer front a tot.

En quan a l’Ordenança 1 l’IBI: El PSC i Ciutadans proposen una pujada d’un 3,6% d’IBI, pel 2022. Això suposaria un ingrés per les arques municipals de 216k. Des de Fem Sant Andreu no hi estem d’acord. La situació d’incertesa actual:, on es disparen els subministraments basic, on es preveu un increment del cost de vida important, on l’econòmica no repunta per la falta de matèria primera o els contractes indefinits estan mes precarietats que mai.

Ara no toca pujar els impostos, considerem que s’ha de contenir la pressió fiscal a les famílies. Aquesta pujada se sumarà a la del 2% del 2020, en els tres anys d’afectació de la Covid, l’augment acumulat d’IBI suposarà un 5,6% que repercutirà directament sobre les famílies i comerços. En un moment de crisi econòmica com l’actual, pot fer trontollar l’economia domèstica dels qui en pitjor situació es troben, i pot ser un greuge més dels esmentats anteriorment, per accentuar la pèrdua de riquesa i minvar la capacitat d’estalvi dels santandreuencs i santandreuenques.

Vostès ens proposen un increment del 10% a les corporacions empresarials que tenen major valor cadastral per exemple, bancs i empreses d’àmbit nacional i internacional instal·lades a Sant Andreu. Amb aquesta acció d’aplicar un tipus diferenciat recaptaran 40k.

Fem Sant Andreu no s’instal·la en el NO perquè no, no som pas uns irresponsables demanant-los que no apugin els impostos. Hem recolzat totes les ordenances que en aquests dos anys han presentat. Som conscients que el consistori necessita recursos per tirar endavant els serveis públics i iniciatives socials que presta. Però apujar-los d’una manera indiscriminada i generalitzada, creiem que impactarà contra totes les economies, indistintament de la seva fortalesa o debilitat. Per això els hi vam proposar i ho tornem a fer ara, que l’increment de recaptació que busquen, no surti de la ciutadania i comerços locals, sinó que a través tipus diferenciat de l’IAE fer un gravamen quirúrgic afectant només aquelles grans corporacions. I aplicar un 15% o un 20% en comptes d’un 10% com proposen, això faria recaptar al consistori 100K o 160K, en comptes de 80k.

I creiem que és important contenir la pressió impositiva a famílies i comerços, perquè els comptes municipals tenen una perspectives d’ingressos per al 2022 permeten quadrar el pressupost sense problemes,  us ho expliquem:

 • S’incrementarà un 8% la partida d’ingressos provinents del model de finançament local, precisament fruit de les previsions de major creixement econòmic el 2022. 
 • La generalitat ha creat un fons extraordinari pel mon local que cobrarem al novembre, i Sant Andreu rebrà 80K aproximadament.
 • El consistori tampoc haurà de retornar l’import de les liquidacions negatives dels exercicis del 2020 i 2021.
 • I perquè reincorporarem fons del pressupost vigent a principis del 2022, perquè aquests no s’han gastat.
 • L’ajuntament disposa de prop de 8 milions d’euros de romanent.

El no recolzament d’aquestes ordenances, també es degut a que no defensen una fiscalitat verda, tant com a nosaltres ens agradaria:

ORDENANÇA 1. IMPOSTOS SOBRE BÉNS IMMOBLES:

 • Bonificació del 50% per aquells immobles que disposin de sistemes per l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració.

ORDENANÇA 5. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:

 • Bonificació sobre la quota de l’impost d’activitats econòmiques, que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració. Amb una autogeneració mínima del 50%.

TAXA D’ESCOMBRARIES I TRACTAMENT DE RESIDUS:

 • Bonificació del 30% de la taxa d’escombraries a comerciants i PiMES, que acreditin accions en pro de la recollida selectiva. 

A més també vàrem proposar:

ORDENANÇA 5. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:

 • Bonificació del 25% sobre la quota de l’impost d’activitats econòmiques, per rendiments negatius o inferiors al 60% de la facturació de l’exercici 2020.

ORDENANÇA 10.5. TRASLLATS DE LES ACTIVITATS:

 • Reduir a la mínima expressió la taxa per un trasllat del domicili de l’activitat a un altre, ambdós dins del municipi, sempre que l’activitat al domicili inicial disposi de la corresponent llicència d’obertura o s’hagi formalitzat la comunicació prèvia o la declaració responsable d’obertura.

ORDENANÇA 11. TAXA PER LA IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA:

 • Incrementar un 10% la taxa.

En moments com els actuals, el principi ideològic de la fiscalitat progressiva: “Qui més té, és qui més ha d’aportar” pren més rellevància que mai, i ha de deixar de ser un eslògan electoral, per convertir-se en una solució real, i això és precisament el que defensem amb la nostra proposta.

El grup municipal de Fem Sant Andreu, aquest cop no pots aprovar-les amb el govern municipal, considerem que s’incompleix el principi del bé comú, quan no hi ha necessitat com hem demostrar d’agravar els impostos.

Part Control

2.1. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 14 d’octubre de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021018612, sobre els parcs infantils que volem a Sant
Andreu de la Barca. –A FAVOR-

2.2. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 15 d’octubre de 2021, amb registre d’entrada número E2021018686, en defensa de la viabilitat del sistema de la
Seguretat Social. –A FAVOR-

2.3. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 15 d’octubre de 2021, amb registre d’entrada número E2021018724, per al control de les colònies felines a Sant
Andreu de la Barca. –A FAVOR-

2.4. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 15 d’octubre de 2021, amb registre d’entrada número E2021018726, amb motiu del Dia Internacional de la Despatologització Trans, a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones Trans.–A FAVOR-

2.5. Declaració institucional de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en suport i ajuda a la ciutadania de l’illa de La Palma, per les conseqüències de l’erupció volcànica.

Categories: Uncategorized

0 Comments

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà.

Atenció: aquest lloc web utilitza cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació, així com per a oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús., Més .plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies