Ple municipal Setembre 2021

Published by Fem Sant Andreu on

Part Resolutòria

Part resolutòria Setembre 2021

1.1. Aprovació de les actes de les sessions del Ple ordinari i extraordinaris i urgents núm. A1112021000009;A1112021000010; A1112021000011 i A1112021000012, de dates 29 i 31 de juliol i 6 i 31 d’agost de 2021, respectivament.–A FAVOR-

1.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets de l’Alcaldia núm. 2021DECL001693; 2021DECL001869; 2021DECL001870; 021DECL001871; 2021DECL001937 i 2021DECL002017, de dates 30 de juliol i 2, 17 i 28 de setembre de 2021, relatius a una aprovació de la modificació del pressupost únic municipal número 6/2021; canvis en l’organització política municipal i adscripció de membres de la corporació a les comissions informatives i comissió especial de comptes.–A FAVOR-

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament segons el càlcul establert al Reial decret 1040/2017, de 22 de setembre, referides al segon trimestre del 2021.–A FAVOR-

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria establert a la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al segon trimestre del 2021.–A FAVOR-

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com l’informe d’avaluació del compliment dels
objectius establerts a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al segon trimestre del 2021.–A FAVOR-

1.6. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al primer trimestre del 2021, de les quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en el registre de factures, i no se n’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.–A FAVOR-

1.7. Designació de representants de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca als organismes i institucions dels quals forma part, en els seus respectius òrgans de presa de decisions,
a conseqüència de la nova organització política municipal. – ABSTENCIÓ –

1.8. Aprovació del Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU) de Sant Andreu de la Barca. –A FAVOR-

1.9. Aprovació definitiva del Compte General corresponent a l’exercici de 2020, integrat per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca; així com l’aprovació definitiva de la documentació complementària de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL. – EN CONTRA – 

1.10.Declaració del regidor, senyor Rubén Castro Torres, com a regidor amb dedicació parcial sense retribucions econòmiques per aquest concepte, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2021, de renúncia a percebre les retribucions per aquest règim, i continuar ostentant les responsabilitats de regidor, així com les responsabilitats delegades de Polítiques d’Igualtat i Joventut. –A FAVOR-

Part Control

 

2.1. Moció institucional sobre la situació de les dones i nenes a l’Afganistàn. –A FAVOR-

Expressem la més ferma condemna sobre la presa de poder de l’Afganistan per part dels extremistes talibans. Tots aquests anys d’intervenció de la coalició internacional al país no han servit per evitar el col·lapse de les institucions, ni per assentar les bases d’un futur millor per a la seva població, una intervenció de la coalició que s’ha demostrat que no es va fer amb objectiu pacificador sinó colonial.

L’estat espanyol ha format part de les forces d’ocupació de l’OTAN durant vint anys, a aquesta presència espanyola s’hi ha destinat una quantitat de diners estimada de 3.500 milions d’euros i s’hi han enviat més de 27.000 militars. Tot i això, al llarg d’aquests anys l’Estat ha concedit un nombre minúscul de reconeixements de condicions d’asil a persones afganeses i, mentre la guerra estava en curs, s’han executat repatriacions que encara avui no han estat aturades.

Des de Catalunya es treballa donar resposta a la crisi de drets humans que viu l’Afganistan, i està especialment preocupat per la situació de les dones i les nenes afganeses i de les persones LGTBI+, les minories ètniques i activistes defensors dels drets humans, davant les vulneracions dels seus drets i llibertats i les diferents violències que pateixen.

2.2. Moció institucional en condemna a les agressions i a la violència contra el col·lectiu LGBTI.–A FAVOR-

El grup de Fem Sant Andreu, volem expressar la més enèrgica condemna a les agressions i la violència que pateixen les persones del col·lectiu LGTBI per la seva orientació i identitat sexual, i d’altra banda refermar el compromís per avançar en la millora i consolidació dels drets de les persones LGTBI.

Malgrat els notables avenços en visibilitat social i que Catalunya compta des de 2014 amb una llei específica que protegeix els drets del col·lectiu LGBTI, encara queda camí per erradicar l’LGBTIfòbia, però l’aposta del Govern de la Generalitat es clara, amb la creació de la Conselleria d’Igualtat i Feminisme que ens permetrà treballar, des de una perspectiva més transversal, la plena igualtat i reconeixement de drets. La conselleria tindrà un enfocament trans inclusiu perquè Catalunya ja té un marc normatiu i orientador que ho és i que està recollit a la Llei 11/2014 pels drets de les persones LGTBI.  A més, el Tribunal Europeu dels Drets Humans i altres tribunals espanyols han manifestat que la lliure autodeterminació de gènere és un dret humà i el nostre posicionament aquí és indiscutible. 

Els brots de violència vers les persones LGTBI ens han de fer persistir en les públiques LGBTI, no ens podem permetre anar enrere i consentir que a la societat actual hi tingui cabuda cap forma de violència vers les persones del col·lectiu LGTBI. . Cal seguir treballant a tots els nivells perquè el conjunt de la societat rebutgi obertament les situacions de discriminació i el col·lectiu de persones LGBTI pugui demostrar la seva identitat sense sentir-se amenaçat.

2.3. Moció presentada pel grup municipal de Podem Sant Andreu de la Barca i Fem Sant Andreu – Acord Municipal per a exigir la disminució de la factura d’electricitat. –A FAVOR-

2.4. Moció institucional de suport a la proposta de les associacions de voluntaris de Protecció Civil perquè els sigui concedida la Creu de Sant Jordi. –A FAVOR-

2.5. Moció institucional per a l’adhesió a l’Aliança Educació 360º. –A FAVOR-


0 Comments

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà.

Atenció: aquest lloc web utilitza cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació, així com per a oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús., Més .plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies