Plenari Municipal Maig 2021

Publicat per Fem Sant Andreu el

Comunicacio_ple_resolutoria_1_maig

Comunicacio_ple_resolutoria_2_maig

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. A1112021000006 del Ple ordinari, de data 29 d’abril de 2021.

1.2. Retre compte al Ple de la corporació del Decret de l’Alcaldia núm. 2021DECL001006, de 17 de maig, d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021, amb la modalitat d’ampliació de crèdits, generació de crèdits per ingressos i transferència de crèdits. 

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul que contempla el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, corresponent al primer trimestre del 2021.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al primer trimestre del 2021. CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ DE PLE

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al primer trimestre del 2021.

1.6. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al tercer trimestre del 2020, les quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

1.7. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al quart trimestre del 2020, les quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

1.8. Aprovació definitiva de la modificació del Projecte de construcció d’un pavelló esportiu, al Complex Esportiu 11 de Setembre, al carrer de Bonaventura Pedemonte, 25 de Sant Andreu de la Barca, redactat per l’empresa RIOLO ARQUITECTURA, SLP, amb un pressupost de 585.080,97 euros, incloent-hi el 21% d’IVA; i suspendre la seva executivitat fins que resti aprovat definitivament el Projecte de l’activitat del pavelló. -A FAVOR-

1.9. Adhesió i sol·licitud d’inclusió de tres actuacions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al Pla de sostenibilitat ambientat, aprovat definitivament per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, (Actuacions: Parc central com a refugi climàtic; Col·locació de plaques fotovoltaiques en l’actual centre cívic La Plana i Col·locació de plaques fotovoltaiques en el casal de la Gent Gran Mª Aurèlia Capmany), per un import total de les actuacions d’1.711.171,04 euros. -A FAVOR-

1.10. Proposar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la declaració del municipi de Sant Andreu de la Barca, com a Àrea amb mercat d’habitatges tens. -A FAVOR-

1.11. Aprovació de les Bases reguladores específiques de les subvencions destinades al consum de l’aigua, corresponents a l’habitatge habitual de persones de 65 anys d’edat o més.1.12. Suspensió temporal del cobrament de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb diverses activitats a la via pública (Taules i Cadires i elements fixos -veles i marquesines-), fins al 31 de desembre de 2021, mitjançant la incorporació d’una Disposició Transitòria a l’esmentada Ordenança fiscal. -A FAVOR-

1.13. Atorgament de la Medalla de la Ciutat als sanitaris i sanitàries i a la resta de treballadors/es del Centre d’Atenció Primària (CAP) i del Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Sant Andreu de la Barca, per la seva vinculació amb la ciutat i la seva professionalitat i dedicació per fer front a la situació d’urgència viscuda arran la pandèmia de la Covid-19. -A FAVOR-

Comunicacio_ple_mocions_maig

2.1. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, amb registre d’entrada núm. E2021009111, de data 13 de maig de 2021, per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal. -A FAVOR-
2.2. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, amb registre d’entrada núm. E2021009169, de data 14 de maig de 2021, de suport a l’alliberament de les patents de les vacunes per a la Covid-19. -A FAVOR-
Estem a favor de la propietat intel·lectual i dels drets derivats de la recerca científica. Ara, en moments excepcionals mesures excepcionals. Aquesta és una pandèmia mundial i només la podem afrontar des de la solidaritat i la fraternitat entre sectors, territoris i ciutadans.
La producció i el preu de les vacunes no poden ser un problema mentre al món moren milers de persones cada dia. La liberalització de patents pot ajudar a garantir la producció i el subministrament arreu. Els costos d’investigació s’han de cobrir, però no podem avalar l’enriquiment il·limitat mentre la gent es mor per no tenir accés a les vacunes.
Estem en emergència sanitària i tot el que siguin barreres i impediments s’ha de treure.
El parlament europeu va debatre aquesta qüestió. Els grups parlamentaris progressistes i d’esquerres europeus van esmenar que les vacunes del COVID-19 havien de ser tractades com un bé públic i garantir-les per a tothom. I que la Comissió i els Estats Membres han de superar les barreres i restriccions derivades de les patents i els drets de la propietat intel·lectual, per  assegurar la producció generalitzada de vacunes i la seva distribució a tots els països i a totes les persones sobre la base d’un accés equitatiu i assequible per a tothom, especialment el personal sanitari, la gent gran i altres grups de risc.
També es demana que l’Unió Europea donés suport a la iniciativa de l’India i Sudàfrica per la suspensió temporal de les patents i a que les farmacèutiques comparteixin el seu coneixement.  La proposta d’aquests dos països compta amb el recolzament de 103 dels 168 països que formen part de l’Organització Mundial del Comerc.
Efectivament, PSOE, C’s, PP i VOX van votar en contra.
Països de renda baixa o en conflicte no tenen ni tan sols capacitat de realitzar contractes amb les farmacèutiques per disposar de les vacunes. S’està produint així una vacunació a dues velocitats que està marcada pels diners que tingui el país i no per la necessitat o afectació de la pandèmia. Experts i organitzacions sanitàries van avisar d’aquest problema fins i tot abans que s’iniciés la campanya d’immunització encara que ara cada dia es fa més evident.
Com comentava el Regidor Mariano de Podemos. El 75% de les vacunes contra la Covid s’han administrat a 10 països. Els països del G7 han comprat 1.500 milions de dosis. Dades recents de la Universitat John Hopkins posen de manifest que gairebé una cinquena part de la població no tindrà accés a la vacuna a l’almenys fins al 2022, i l’Aliança People’s Vaccine alerta que 9 de cada 10 persones en els països empobrits no tindran accés a la vacuna contra la COVID-19 en 2021.
La suspensió de les patents (encara que sigui de forma temporal) no seria suficient i el següent pas seria que es transfereixi el coneixement. Igual que AstraZeneca va cedir a la Universitat d’Oxford o Pfizer a BioNTech, es pot continuar transferint el coneixement i la tecnologia. És una demanda legítima perquè la tecnologia de les vacunes s’ha produït amb diners públics“. 
2.3. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, amb registre d’entrada núm. E2021009171, de data 14 de maig de 2021, per a la implantació de la salut bucodental integral en l’àmbit de la sanitat pública. -ABSTENCIO-
És una llei aprovada pel Parlament de Catalunya amb la que hi estem molt d’acord. Defensem en la mesura de lo possible, que els serveis essencials, aquelles que afecten directament a la vida de les persones siguin públics. Tornant a l’aprovació de la llei que preveu la prestació d’aquest servei mèdic, la llei especifica que es marcava un any de plaÇ abans del desplegament, principalment per una qüestió de que hi havia un govern en funcions i sobretot perquè no hi havia encara un nou pressupost per dotar-la. No fa un any encara de l’aprovació d’aquesta norma. 
La llei parteix de la base que la salut bucodental és una part integral i essencial de la salut, ja que afecta directament la qualitat de vida de les persones, tant per la seva relació amb funcions fisiològiques de gran importància com pel seu impacte psicosocial.
Alguns dels principis que l’inspiren són considerar la salut bucodental com a part integral de la salut de les persones, la progressivitat en l’assoliment d’una atenció de la salut bucodental universal, equitativa i gratuïta, i garantir la qualitat i la seguretat de l’atenció bucodental, tant en l’àmbit públic com en el privat.
Preveu desplegament d’un programa d’atenció dental públic i gratuït, que prioritza la població infantil fins els 14 anys i col·lectius vulnerables per condicions socials i de salut fins a abastar a tota la población.
Regularà totes les activitats relacionades amb la salut bucodental en l’àmbit territorial de Catalunya, promourà l’accés equitatiu, tant territorial com social, als serveis d’atenció bucodental de provisió pública del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
La creació del Programa d’atenció dental de Catalunya, que, entre d’altres, vol ampliar progressivament la cartera pública de serveis d’atenció bucodental, començant per les prestacions més essencials i fent-ne destinatàries en primer lloc les persones vulnerabilitzades. 
El programa inclourà, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei Català de la Salut, els serveis inclosos en la cartera de serveis comuns, com a mínim en els àmbits següents: les revisions periòdiques per a prevenir i diagnosticar les malalties dentals i promoure la salut dental; el seguiment dels casos quan els professionals ho aconsellin per a assegurar l’evolució clínica correcta de la salut dental; el tractament dels processos odontològics aguts; i els procediments preventius, diagnòstics i terapèutics en el marc de les malalties de la dentició temporal amb repercussió severa en la permanent. 
Amb aquesta llei, com en d’altres anteriorment aprovades, la població de Catalunya “veu ampliats els seus drets” en matèria de salut. És una llei -pionera a l’Estat espanyol- que contempla l’atenció a la salut bucodental bàsica implementant-la “de forma progressiva a tota la població començant per la infància, i també per aquells col·lectius vulnerables socialment i per condicions de salut”.
És rellevant que la prevenció i la promoció de la salut bucodental es faci “des dels serveis públics pivotant a l’atenció primària, amb la màxima equitat territorial”. “Catalunya ha fet la feina, tot i la pandèmia que ha patit i l’infrafinançament crònic del sistema de salut de Catalunya per part del govern espanyol” i el que cal reclamar al govern estatal que “no miri a una altra banda i compleixi els seus compromisos del pla de govern, que incloïen una llei de salut bucodental, de la qual no se n’ha sabut res més”
A més la llei estableix que el pressupost entrarà en el següent pressupost aprovat, cosa que encara no s’ha fet. Potser serà més efectiu que en comptes de presentar mocions, el seu grup parlamentari al parlament nacional de Catalunya recolzi els pressupostos que han de permetre desplegar aquesta llei, i que el seu partit que forma part del govern espanyol augmenti la seva aportació al sistema català de salut.


0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Atenció: aquest lloc web utilitza cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació, així com per a oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús., Més .plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content