Plenari municipal Gener 2021

Publicat per Fem Sant Andreu el

El passat el dijous 28 va tenir lloc telemàticament el ple ordinari del mes de gener. Seguidament us fem una explicació de quin va ser el posicionament del grup respecte a cada punt, debat i votació.

PART RESOLUTÒRIA

ple_gener_2021_part_resolutoria

Ple Gener 2021 part resolutòria

1.1. Aprovació de les actes de les sessions núm. A1112020000013, A1112020000015 i A1112021000001 dels plens ordinaris i extraordinari i urgent de dates 26 de novembre i 23 de desembre de 2020, i 20 de gener de 2021, respectivament.– A FAVOR –

1.2. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 7 de gener de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021000044, en què ens comuniquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità, en sessió de data 22/12/2020, pel qual, es resolen les reclamacions presentades a la modificació parcial de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes metropolitanes de tractament i disposició de residus municipals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona; i s’aprova definitivament l’esmentada Ordenança.– A FAVOR –

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 7 de gener de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021000056, en què ens comuniquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità, en sessió de data 22/12/2020, pel qual, es ret compte de la Sentència núm. 4187/2020, de 20 d’octubre, de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que resol el recurs formulat conjuntament per les societats d’aigües de Barcelona.– A FAVOR –

1.4. Retre compte al Ple de la corporació dels Decrets de l’Alcaldia núm. 2020DECL002100 i 2020DECL002101 de dates 31 de desembre de 2020, respectivament.– A FAVOR –

1.5. Aprovació del Pla normatiu de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2021. – ABSTENCIÓ –

El pla normatiu és un instrument de planificació magnífic per actualitzar i adaptar els reglaments, normatives i ordenances als temps actuals, a les noves necessitat i també a llei. Cal recordar que aquest pla no es vinculant, és una declaració d’intencions i de voluntats. Confiem que més enllà dels reglaments i normés que técnimanet s’han d’adpatar als canvis normatius, també ho facin aquelles questions politiques co és apostar d’una vegda per tots en la participació ciutadana i dotar a l’ajuntament, d’un reglament de particpació ciutadana. Que ja era hora…

Creiem que és una bona oportunitat per posar sobre la taula qüestions de “nova governança” que engloba conceptes com: govern obert, participació i transparència, que en alguns casos en aquesta administració han quedat en un segon o tercer pla. I per aquest motiu, aprofitant el pla normatiu per l’any 2021 volem recuperar. Per això hem fet propostes en la línia i model de ciutat que busca el projecte que representa Fem Sant Andreu.

ÀREA DE ALCALDIA

  • Nou Reglament regulador de la presència dels regidors i grups municipals als mitjans d’informació i difusió municipal.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

  • Nou Reglament del Síndic/a Municipal de Greuges de Sant Andreu de la Barca.
  • Modificació ordenança Municipal de tinença i protecció dels animals

El govern no ha volgut comprometres a inclour-les en aquest pla, tot i reconèixer que eren bones propostes. Volem que les incloguin per marcar-nos l’objectiu de treballar-hi i desenvolupar-les conjuntament amb el govern, però si aquestes no estan en el pla, quina obligació moral i voluntat demostren vostès per poder-les treballar el dia de demà.???

Ens agrada el pla i l’haguessin recolzat si haguessin tingut en compte les aportacions del nostre grup. però com el govern fa i desfà i no aposta per la co-governança, el nostre grup s’abstindrà.

1.6. Aprovació del Pla anual de contractació de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2021. – A FAVOR –

Votarem a favor perquè és un instrument que proporciona transparencia i planificació, i traça una estrategia clara i publica de la gestió de contractes i licitacions. A més, trobem convenient la revisió del mateix pla al cap de sis mesos.

És cert que el contingut del pla és indicatiu, pero es reconeix que malgrat a que l’obligació legal es limita als contractes que superin els llindars comunitaris (és a dir els contractes de regulació harmonitzada), la planificació de la contractació ha sigut recomanada insistentment pels òrgans consultius i fiscalitzadors.

Cal destacar, que el nostre ajuntament mai abans havia tingut un pla de contractació i entre altres coses, aquesta pla ens dóna raó en què cal més concurrència, transparència i regularització en els assignacions directes de subministraments i serveis, tal com el nostre grup va reclamar a la comissió especial de comptes.

1.7. Aprovació de l’Organigrama orgànic municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.– EN CONTRA –

 

PART DE CONTROL

ple_gener_2021_part_control

PLE GENER 2021 PART DE CONTROL ( MOCIONS )

2.1. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 14 de gener de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021000651, per demanar a les entitats bancàries un servei d’atenció adequat als usuaris, en especial a la gent gran que no pot accedir-hi a les gestions on-line. – A FAVOR –

2.2. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 14 de gener de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021000653, en defensa de la unitat de la llengua catalana. – A FAVOR –

2.3. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 14 de gener de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021000734, sobre el control dels preus del lloguer. – A FAVOR –

2.4. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 14 de gener de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021000735, per adherir-se a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública. – A FAVOR –

2.5. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans Sant Andreu de la Barca, en data 15 de gener de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021000781, per donar opció a les famílies a demanar la jornada contínua en els centres educatius. – EN CONTRA –

Des de el nostre grup municipal defensem el dret a les famílies a poder decidir.

Aquest dret no és defensa amb una moció com la que ens presenta C’s, sinó donant veu als pares/mares i els seus representants de les Ampes. Hem pogut saber que no s’ha posat en contacte cap Regidor de C’s amb les Ampes.

Segons hem llegit a la moció només es presenta l’opció de la jornada continuada,però no hi han prou elements per poder donar un criteri.

Hi ha un informe d’Elena Sintes que ha fet per la Fundació Bofill on fa tot un plantejament general tant a nivell d’Europa, com d’Espanya i de Catalunya.

Sempre s’ha dit que a la resta d’Europa es fa la continuada i no es així, només ho fan alguns països, però segons l’informe és un model en retrocés. S’estan qüestionant la idoneïtat d’aquest tipus de jornada, a la qual s’associen problemes com la persistència de resultats acadèmics baixos, l’accentuació de desigualtats en el temps fora d’horari lectiu, les dificultats per articular els horaris escolars i els familiars, i el fre al desenvolupament professional de les mares.

Un element més que trobem en aquest informe es que les primeres comunitats autònomes on es va instaurar la jornada continuada no va ser per    qüestions pedagògiques sinó per raó de context.

Centrant el debat a Catalunya, el departament d’educació a portat a terme una vintena de proves pilot. Amb l’informe d’avaluació i d’impacte (que cita aquesta moció )no s’han recollit resultats concloents de millora de resultats acadèmics i benefici pels estudiants, que sostingui l’aplicació d’aquest horari compactat.

En l’informe també L’experiència internacional indica que per contribuir a fer que pares i mares puguin dedicar-se als seus fills i filles (disposar de més temps en família i millor) s’han de desenvolupar polítiques de reorganització social del temps, entre les quals hi ha els serveis de suport a la família i la infància, la flexibilització del temps laboral i el foment de la corresponsabilitat dels pares en la cura i l’educació dels fills i filles.

En definitiva , ara que es parla tant de participació ciutadana i que aquesta moció l’ha presentat el grup que ostenta la Regidoria d’educació , ens sorprèn que no hagi tingut en compte l’opinió de les famílies, els representants dels pares/mares(ampes), claustres, consells escolars i el consell escolar municipal.

En contra nosaltres volem un model estable, de consens i de futur, que no estigui supeditat a circumstàncies transitòries com el COVID i primi l’interés educatiu.

Com he dit a l’inici de la meva intervenció i com han constatat els informes que hem consultat a fons , ens manquen criteris objectius per poder prendre una postura clara i responsable. Gràcies!

 


0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Atenció: aquest lloc web utilitza cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació, així com per a oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús., Més .plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content