Moció per la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària

Published by Fem Sant Andreu on

En el ple del més de juny i el primer ordinari post-covid, el grup municipal de Fem Sant Andreu presenta una moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària de Sant Andreu de la Barca.

Arran de la crisi econòmica del 2008-2012, l’Estat Espanyol va modificar l’article 135 de la Constitució, posant com a prioritat absoluta el pagament del deute, per davant de qualsevol altra necessitat. I d’aquesta acció se’n deriva la llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), que limita la capacitat d’actuació dels ajuntaments. Les regles fiscals recollides en aquesta llei van deixar de tenir sentit, en el moment que els Ajuntaments van ser capaços de generar superàvits i en canvi continuaven existint necessitats urgents per atendre. A partir del 2015 és el moment en què la gran majoria d’ajuntaments aconsegueixen generar superàvits que s’acaben convertint en estructurals, ja que en gran part s’expliquen per majors ingressos tributaris vinculats a procediments cadastrals, poc sensibles al cicle econòmic.

Els ajuntaments, com a institució més pròxima a la ciutadania, són agents clau en la gestió i coordinació de les mesures que se’n deriven d’aquesta emergència sanitària produïda pel covid19. Des del primer dia, hem estat al peu del canó, per cobrir totes les necessitats de la ciutadania i seguir prestant els serveis basics.

És  més necessari que mai reorientar la política d’austeritat recollida en l’actual Llei d’Estabilitat pressupostària, més encara davant l’anunci de la Comissió Europea d’activar la clàusula de salvaguarda, que en la pràctica suposa la congelació de les regles fiscals amb l’objectiu d’incrementar la despesa pública. Aquesta decisió ha de tenir la corresponent transposició a la normativa estatal, evitant que es converteixi simplement en un major marge de dèficit a distribuir per l’Estat i subjecte a les actuals directrius pressupostàries. L’actual normativa és excessivament rígida per donar resposta a un nou escenari de recessió econòmica, particularment en el cas de la seva aplicació a l’administració local.

La mesura recollida al decret 8/2020 que permet destinar a despesa social un 20% del superàvit 2019, amb un màxim de 300 milions d’euros per al conjunt de municipis de tot l’Estat, resulta clarament insuficient si considerem que només l’any 2019 els ajuntaments van obtenir un superàvit total de 4.000 milions d’euros, i que els estalvis acumulats en forma de romanents disponibles ascendeixen a uns 17.000 milions d’euros, segons dades del propi Ministeri d’Hisenda.

Per aquests motiu el grup municipal de Fem Sant Andreu – Acord Municipal proposarem al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca els següents acords:

  1. Demanar, al Congrés dels Diputats i al Senat, la modificació urgent de la llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per permetre que l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i la resta d’ajuntaments, puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s’hagin donat situacions extraordinàries
  2. Fer efectiva l’eliminació de la regla de limitació de la despesa per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també la resta, que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari i un nivell d’endeutament inferior al 110% sobre els ingressos corrents.
  3. Realitzar les modificacions necessàries de la llei 2/2012 per tal que els ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari puguin disposar de tots els seus romanents sense condicions, i no s’hagin de destinar els superàvitsa reduir deute.
  4. Que durant els anys 2020 i 2021 se suspengui l’aplicació de tots els plans econòmic-financers vigents i s’eximeixi de l’aprovació de noves mesures correctives derivades de l’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera, recollides als articles 21 i 22 de la LOEPSF, així com  de les mesures coercitives recollides als articles 25 i 26 de la mateixa llei.
  5. Mentre no es materialitzin els canvis estructurals necessaris al nostre país per bastir també la pròpia legislació al món local, que es treballi una reforma d’urgència de la Llei d’Hisendes Locals, conjuntament amb les entitats municipalistes, per tal que en l’elaboració de les ordenances fiscals 2021 els ajuntaments disposin de major autonomia a l’hora de dissenyar l’estructura dels seus impostos i puguin establir noves bonificacions vinculades a la capacitat econòmica i als reptes de transició ecològica.
  6. Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del Senat, i a les entitats municipalistes.
Moció flexibilització despesa
Categories: Mocions

0 Comments

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà.

Atenció: aquest lloc web utilitza cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació, així com per a oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús., Més .plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies